Czeladź

  Pomnik Orlątka Lwowskiego rodem z Czeladzi

  W 2018 roku w Czeladzi Piaskach miejscu urodzenia młodego obrońcy Lwowa Jurka Bitschana postawiono pomnik upamiętniającą jego bohaterską postawę

  Festiwal muzyki Maryjnej „Ave Maria”

  Organizowany w Czeladzi Festiwal Ave Maria na stałe wpisał się do kalendarza muzycznego wielu melomanów stając się wydarzeniem o randze międzynarodowej.

  Kamienica Konarzewskich, Rynek 22

  Ponad 100 letnia kamienica Konarzewskich w Czeladzi po remoncie stała się wizytówką miasta

  Miejsce po czeladzkiej synagodze

  Na miejscu gdzie w latach 1914-1939 znajdowała się synagoga obecnie znajduje się obelisk wspominający istnienie bożnicy

  Kościół pw. św. Stanisława

  Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika stanowi najważniejszy zabytek sakralny Czeladzi

  Termy rzymskie w zabytkowym obiekcie związanym z kopalnią „Saturn”

  Dawna siedziba Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego "Saturn" dziś pełni funkcję obiektu hotelowo-rekreacyjnego

  Podanie o czeladzkim topielcu

  W latach 1904-1905 w czasopiśmie „LUD” wydawanym przez organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie zostały opublikowane tekst Nimfy Mandlownej o czeladzkim topielcu

  Czeladzka Orkiestra Dęta

  Czeladzka Orkiestra Dęta do chwili obecnej kultywuje tradycje zagłębiowskich orkiestr górniczych

  „Wędrujący” Nepomucen

  W sąsiedztwie kościoła św. Stanisława BM. w Czeladzi usytuowana jest zabytkowa figura św. Jana Nepomucena

  Piaski – czeladzkie osiedle robotnicze z przełomu XIX i XX wieku

  Osiedle "Piaski" to interesujące założenie mieszkaniowe przedstawiające wysokie wartości historyczne i architektoniczno-urbanistyczne, wzorujące się na XIX i XX wiecznej myśli planistycznej.

  Czeladzki kirkut

  Jeden z najlepiej zachowanych żydowskich cmentarzy w województwie śląskim znajduje się tuż przy drodze prowadzącej od Będzina.

  Grobowiec Czesława Pogorzelskiego

  Jeden z najokazalszych grobowców na czeladzkim cmentarzu w ostatnich latach, dzięki ofiarności mieszkańców, poddany został konserwacji.

  Pomnik czeladzkiej czarownicy

  Dnia 3 września 2016 roku w Czeladzi, przy wjeździe do miasta od strony Będzina, stanął pomnik Katarzyny Włodyczkowej - czeladzkiej czarownicy.

  Willa dyrektora kopalni „Saturn”

  Willa dyrektora kopalni "Saturn" wybudowana w latach 20. XX w. obecnie siedziba Muzeum "Saturn" w Czeladzi.

  Dom podcieniowy z XVIII w.

  Murowano-drewniany dom podcieniowy przy ul. Kościelnej 3 jest jednym z niewielu reliktów dawnej zabudowy przy rynkowej Czeladzi.

  Dom drewniany

  W 1817 roku, w Czeladzi istniało 235 drewnianych budynków...

  Pomnik Bohaterom poległym w walce o wolność i demokrację

  Pomnik poświęcony górnikom zastrzelonym podczas protestu w dniu 3 kwietnia 1924 r.