Raczki

  Dolina Rospudy

  Czas powstania Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy został wyznaczony w...

  Piknik historyczny „Na pacowskich włościach”

  Czas powstania Piknik historyczny "Na pacowskich włościach" organizowany jest od...

  Zespół parkowo-pałacowy w Dowspudzie

  Czas powstania Zespół parkowo pałacowy w Dowspudzie w gminie Raczki...

  Ludwik Michał Pac

  Czas życia Ludwik Michał Pac żył w latach 1778-1835. Opis cech...

  Raczkowska Szopka Noworoczna

  Raczkowska Szopka Noworoczna to amatorskie widowisko teatralne o zasięgu regionalnym, którego kanwa osnuta jest wokół historii narodzin Jezusa (...)

  Palinocka nad Rospudą

  Palinocka to prastare święto ognia i wody, słońca i księżyca, urodzaju i płodności, radości i miłości. Nasi pradziadowie sercem pojmowali to przedziwne, czerwcowe zjawisko (...)

  Akcja Czysta Rospuda

  Jest jednym z większych w regionie, społecznym sprzątaniem świata, które w 2010 r. zapoczątkowała jedna z firm turystycznych. Do tej pory zorganizowano jedenaście edycji sprzątania doliny rzeki Rospudy (...)

  Galeria nad Rospudą

  Od roku 20O6 w Galerii zorganizowano kilkadziesiąt wystaw prezentujących dorobek artystyczny fotografów i amatorskich malarzy, a także wystawy archiwaliów (...)

  Raczkowskie Archiwalia

  Raczkowskie Archiwalia to społeczne archiwum cyfrowe, którego celem jest ratowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z byłymi gminami Dowspuda i Koniecbór, a także obecną gminą Raczki (...)

  Raczkowski Dom Regionalny

  Raczkowski Dom Regionalny stanowi ogniwo łączące przeszłość z teraźniejszością poprzez popularyzację dawnej i współczesnej kultury (...)

  Aleksander Karaś

  Aleksander Karaś. Znachor z Małych Raczek (...)

  Mieczysław Geniusz

  Inżynier Mieczysław Stefan Geniusz. Wybitna postać świata inżynierii i czynu niepodległościowego pochodząca z Suwalszczyzny (...)

  Cerkiew pw. Cudownego Obrazu Zbawiciela w Raczkach

  Była to jedyna cerkiew prawosławna w gminach leżących w biegu doliny rzeki Rospudy (...)

  Aleksander Putra

  Jego wybitna działalność społeczna i szeroka aktywność polityczna przyczyniła się do odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę (...)

  Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej

  Koło jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy kulturalne (...)

  Głaz „Rybak”

  Owiany legendą głaz narzutowy "Rybak" znajdujący się w miejscowości Jaśki nad rzeką Rospudą (...)