„Wędrujący” Nepomucen

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Figura św. Jana Nepomucena, fot. Bartosz Gawlik

  Czas powstania:

  pocz. XX w. (?)

  Opis cech fizycznych:

  Na cokole usytuowana typowa barokowa figura świętego Jana Nepomucena. Wykonana z piaskowca rzeźba o wysokości 170 cm.

  Postać znajduje się w lekkim kontrapoście, oburącz trzyma przed sobą krucyfiks. Świętego przedstawiono w stroju duchownego, w sutannie, rokiecie i mantolecie.  Na cokole dwa putta znajdujące się przy bokach świętego będące alegorycznym przedstawieniem wiary i milczenia.

  Opis kontekstów historycznych:

  Figura pierwotnie stała na czeladzkim rynku skąd w czasie wojny przeniesiono ją na miejscowy cmentarz. W pierwszej połowie lat 60. XX wieku posadowiono ją na terenie przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Z uwagi na częste zmiany lokacji figurę Nepomucena określono mianem „wędrującego”.

  Ustawienie w Czeladzi rzeźby św. Jana Nepomucena jako patrona chroniącego między innymi od powodzi, związane było z częstymi wylewami płynącej przez miasto rzeki Brynicy.  

  W zależności od źródła informacji figura datowana jest na XVIII, XIX lub początek XX w. Jej autorstwo przypisuje się włoskiemu rzeźbiarzowi Corradinimu, co jak wykazuje R. Garstka w publikacji „Tajemnice czeladzkich kapliczek” jest błędne. Bowiem napis na cokole „H.CORRADINI – BENDZIN”, zdaniem autora opracowania

  rzuca nowe światło na rok powstania figury i jej autora, którym jest Humbert Corradini. Jego zakład mieścił się w Będzinie. „W roku 1905 powstał też zakład artystyczno-rzeźbiarski Humberta Corradiniego. Zatrudniał 10 robotników, a jego roczny obrót wynosił 3000 rbs”159. Z akt parafialnych wynika, iż ojcem rzeźbiarza był Włoch Franciszek Corradini, (1851-1906), który ożenił się z będzinianką Marianną z Zagrodzkich. Miał dwóch synów Teofila Leopolda oraz Roberta Umberta (25.12.1884-23.07.1953). Robert ożenił się ze Stanisławą Juszczyk. Prace sygnował imieniem Humberto

  Jan Nepomucen i putty, fot. Bartosz Gawlik

  Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem B 541/80.

  Dane identyfikacyjne:

  województwo śląskie

  Gmina Czeladź, Czeladź