Przecław

  Kapliczka powodziowa w Przecławiu

  U stóp zamkowego wzgórza w Przecławiu w drugiej połowie XIX wieku z fundacji Reyów wzniesiono neogotycką kapliczkę. Na ścianie kapliczki zaznaczono poziom, jaki osiągnęła woda w rzece Wisłoce w czasie wielkiej powodzi w 1934 roku.

  Kapliczka przy ulicy Weneckiej w Przecławiu

  Przy ulicy Weneckiej w Przecławiu stoi drewniana kryta gontem kapliczka, która według legendy została zbudowana przez szlachcica Jaworskiego jako wotum zrozpaczonego ojca, któremu rodziły się martwe dzieci.

  Św. Jan Nepomucen w Przecławiu bohaterem legendy i świadkiem historii

  Na przecławskim rynku, w centralnej jego części, znajduje się pomnik św. Jana Nepomucena. To nie tylko święty od suszy, powodzi i dobrej sławy, to także uczestnik i świadek wydarzeń na przestrzeni kolejnych lat w życiu mieszkańców Przecławia.

  Kapliczka szczęścia w parku zamku w Przecławiu

  Zabytkowa XIX –wieczna kapliczka szczęścia z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej stoi w parku zamkowym w Przecławiu, a ufundowana została przez właścicieli zamku- Reyów.

  Zwyczaj święcenia wianków na zakończenie oktawy Bożego Ciała

  Do dziś w gminie Przecław zachował się zwyczaj święcenia wianków na zakończenie dawnej oktawy Bożego Ciała. Poświęcone wianki wiesza się nad drzwiami domostw, czasem w budynkach gospodarskich, aby chroniły od zła.

  Bożonarodzeniowy zwyczaj rozmowy z drzewem- Tuszyma i okolice

  Zwyczaj do dziś praktykowany we wsi Tuszyma i okolicach, w gminie Przecław polegający na rozmowie z drzewem w wieczór wigilijny i przekonanie, że drzewo owocowe, zagrożone ścięciem, poprawi się w roku następnym i obdarzy właściciela obfitym urodzajem.

  Lasowiacy i przecławskie brozioki

  W dawnej kuchni Lasowiaków odnaleźć można potrawy, które goszczą na stołach mieszkańców gminy Przecław i dziś. Są to brozioki.

  Rezerwat Końskie Błota w gminie Przecław

  Końskie Błota to rezerwat przyrody położony w granicach gminy Przecław, w kompleksie leśnym na terenie wsi Rzemień w województwie podkarpackim.

  Rezerwat przyrody Bagno Przecławskie

  Bagno Przecławskie to rezerwat przyrody o powierzchni 25 ha, leżący ok. 3 km od miasta Przecław, na Podkarpaciu. Chroni m.in. zbiorowiska roślinności torfowiskowej, charakterystyczne dla Kotliny Sandomierskiej.

  Szlak konny z „Konikiem polskim” w gminie Przecław i Ostrów

  Szlak konny na Podkarpaciu ma długość 26 kilometrów. Większość jego tras przebiega przez lasy Nadleśnictwa Tuszyma. Jego powstanie to efekt porozumienia Nadleśnictwa Tuszyma i władz samorządowych gmin Przecławia i Ostrowa.

  Przecławski kompleks zamkowo-parkowy

  Zamek w Przecławiu jest jedną z najpiękniejszych renesansowych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze wspaniałych wnętrz, a otacza go malowniczy XVII - wieczny park w stylu angielskim.

  Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w gminie Przecław

  Gminna Biblioteka Publiczna Przecław razem z Ośrodkiem KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek utworzyła Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL).

  Rezerwatowa hodowla konika polskiego w leśnictwie Sokole w gminie Przecław

  W Nadleśnictwie Tuszyma, w gminie Przecław na terenie leśnictwa Sokole prowadzona jest rezerwatowa hodowla konika polskiego.

  Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu

  Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to neogotycki kościół parafialny w Przecławiu, zbudowany w 1881 roku za sprawą ówczesnego proboszcza ks. Erazma Piotrowskiego.

  Zamek bastionowy w Rzemieniu

  Zamek bastionowy w Rzemieniu, złożony z wieży mieszkalno-obronnej z ziemnymi fortyfikacjami bastionowymi należy do nielicznych pomników budownictwa obronno-mieszkalnego o średniowiecznym rodowodzie. Jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury obronnej w województwie podkarpackim.

  Cmentarz parafialny i lapidarium w Przecławiu

  Cmentarz parafialny w Przecławiu, w swojej starszej części mieści lapidarium, miejsce na styku teraźniejszości i przeszłości. Na cmentarzu pochowani zostały osoby, których nazwiska znaleźć można w encyklopediach, słownikach, dokumentach miasta Przecławia i są to m.in. Wiktor Władysław Puszczyński, Władysław hr.Rey, Kazimierz hr.Rey, prof. Alfred Langer, Władysław Żątowski, Janina Seylhuber-Jaroszowa, Adam Sadowski, Franciszek Buhn, Edward Kozak, Maria Wątróbska i inni.

  Legenda o powstaniu miejscowości Rzemień

  Legenda o powstaniu miejscowości Rzemień, w gminie Przecław zawarta została w książce pod tytułem „Nasze warownie i grody. Opowiadania z dalekiej przeszłości”. Autorką jest Waleria Szalayówna, nauczycielka szkoły w Przecławiu, a książka ukazała się w 1907 roku we Lwowie.

  Cmentarz wojenny nr 500 Tuszyma- Biały Bór

  Na prawym brzegu Wisłoki, w miejscowości Tuszyma, na granicy z Białym Borem, znajduje się zbiorowy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano tu żołnierzy poległych podczas walk w okolicznych miejscowościach. Cmentarz o numerze porządkowym 11/500 w Tuszymie- Białym Borze, to największa nekropolia wojenna z czasów I wojny światowej w powiecie mieleckim.

  Krzyż szwedzki w Przecławiu i legenda jako krwawe pamiątki potopu szwedzkiego

  Obok kościółka św. Bernardyna w Przecławiu, w 1912 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Przecławia, postawiono pamiątkowy krzyż. Wznosi się on na tzw. kopcu szwedzkim, z którym wiąże się legenda.

  Pałac Szaszkiewiczów w Rzemieniu

  Pałac w Rzemieniu pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i był rezydencją Szaszkiewiczów do 1944 roku. Park założony na terenie podzamcza i wokół pałacu stanowi przykład XIX parku krajobrazowego z licznymi okazami starodrzewia. Ten zespół pałacowo-parkowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego

  Kościółek św. Bernardyna w Przecławiu

  Neogotycki kościółek św. Bernardyna w Przecławiu to przykład pięknego zabytku, rodzimej, przecławskiej architektury, perełka dziedzictwa narodowego oraz świadek historii ostatnich VII wieków.