Ciechocin

  Grób nieznanego żołnierza

  Grób ma smutną historię, w tym miejscu pochowany został żołnierz Polski, który jesienią 1939 roku wraz z towarzyszem szedł od miejscowości Dulnik i na zakręcie w Nowej Wsi sam się zastrzelił (...)

  Ciechowiacy – zespół pieśni i tańca

  Zespół składa się z uczniów Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocnie. Wiek uczniów jest zróżnicowany - w składzie zespołu znajdują się dzieci uczęszczające do klas od 1 do 6 (...)

  Figurka Matki Bożej w Elgiszewie

  Figura jest symbolem łączącym mieszkańców Elgiszewa; to przy niej zatrzymuje się korowód ślubny pary młodej, która jedzie do kościoła aby zawrzeć związek małżeński. Panny młode zostawiają pod figurą bukiety kwiatów, modlą się z przyszłym mężem o błogosławieństwo i opiekę (...)

  Palmy Wielkanocne w Elgiszewie

  Palmy wielkanocne - przygotowywane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Elgiszewie - wykonywane są z bibuły (...)

  Najpiękniejszy ogród w Gminie Ciechocin

  Ideą konkursu jest podniesienie wyglądu i estetyki gminy, która propaguje troskę o ochronę środowiska, ład i porządek (...)

  Gwara Gminy Ciechocin

  Czas powstania Gwary ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej należą do dialektu wielkopolskiego. Ukształtowały...

  Strażnica pruska

  Strażnica pruska Czas powstania Okres zaborów, w tym czasie Elgiszewo...

  Dwór biskupów kujawskich w Ciechocinie

  Dwór biskupów kujawskich w Ciechocinie Czas powstania Dwór znajdujący się w...

  Grodzisko wczesnośredniowieczne w Rudawiu

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Grodzisko wczesnośredniowieczne -...

  Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci

  Celem przeglądu jest rozbudzanie młodego człowieka na wrażliwość jaką niesie literatura, poezja oraz promowanie czytelnictwa (...)

  Drewniany młyn i chata na Dulniku

  Drewniany młyn i chata na Dulniku Czas powstania Osada Dulnik gmina...

  Zamek krzyżacki w Ciechocinie

  Był to prosty, murowany dwór obronny, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu.

  Kościół parafialny w Ciechocinie

  W przeprowadzonych w 1888 r. wizytacjach zachowały się informacje o 5 srebrnych relikwiarzach. Przypuszcza się, że wśród nich znajdował się pacyfikał pochodzący sprzed 1609 r. (...)

  Pałac w Świętosławiu

  Dwór we wsi Świętosław jest miejscem wpisanym w lokalną historię; tu po wojnie była szkoła, prezydium, mieszkali w nim m.in. nauczyciele (...)

  Cmentarz ewangielicki w Morgowie

  Cmentarz ewangielicki w Morgowie Czas powstania Założony w XVIII wieku przez...