Borzechów

    Rajd Źródeł Chodelki

    Rajd Źródeł Chodelki odbył się po raz pierwszy w...

    Kiełbasa borzechowska

    Zwyczaj robienia własnych wyrobów masarskich w Borzechowie rozpoczął się...

    Biblioteka w Borzechowie

    Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie powstała w 1960 r....

    Cmentarz wojenny w Grabówce

    Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Grabówce...

    Izba pamięci w Borzechowie

    14 października 2010 r.  została otwarta Izba Pamięci przy...

    Krzyż przydrożny w Kłodnicy Dolnej

    Pzy drodze w Kłodnicy Dolnej znajduje się figura Jezusa,...

    Torfianki

    Fragment zabagnionej doliny między wsiami Dąbrowa, a Kolonia Kłodnica...

    Dwór w Kłodnicy Dolnej

    Dwór w Kłodnicy Dolnej z początku XIX w. to...

    Dwór w Łopienniku

    W 1880 r. następuje podział dóbr radlińskich, w skład...

    Piknik odpustowy w Kłodnicy

    W Kłodnicy Dolnej od 2015 r. odbywa się Piknik...

    Orkiestra Dęta z Borzechowa

    W 2007 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie...

    Opłatkowe Spotkanie Seniorów

    Od 2003 r. najstarsi i samotni mieszkańcy gminy Borzechów...

    Chodelki i jej źródła

    Chodelka to prawy dopływ wiły o długości prawie 50...

    Karczma w Borzechowie

    Przy skrzyżowaniu dróg, w środku Borzechowa znajduje się budynek...

    Dom sióstr w Kłodnicy Dolnej

    Obok starego kościoła w Kłodnicy Dolnej znajduje się niski...

    Stary kościół w Kłodnicy Dolnej

    Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został wybudowany w 1929 r. staraniem pierwszego proboszcza – ks. Pawła Sokołowskiego (...)

    Stowarzyszenie „Teatr w Remizie”

    Stowarzyszenie Centrum Artystyczne Teatr w Remizie w Łączkach-Pawłówku działa...