Dębica

  Sanktuarium z cudami słynącym obrazem Matki Boskiej Zawadzkiej w Zawadzie

  Sanktuarium z cudami słynącym obrazem Matki Boskiej Zawadzkiej stanowi cel licznych pielgrzymek. Dzięki licznym uzdrowieniom mieszkańców, obraz został koronowany po I wojnie światowej. W trakcie wojny jeden z pocisków artyleryjskich utknął w akacji, otaczającej świątynię i nie eksplodował, co uznano za cud.

  Przysiółek Południk w Braciejowej z legendą w tle

  Na drodze z Głobikowej w kierunku Pilzna pojawia się przysiółek Braciejowej – Południk. Jak głosi legenda miał tu zatrzymać się na obiad i wypoczynek król Polski Jan III Sobieski podczas wyprawy przeciw Turkom na odsiecz Wiednia.

  Zamczysko w Braciejowej

  W lasach braciejowskich znajdują się pozostałości średniowiecznego grodziska- strażnicy grodowej z okresu XI-XIII w. Do dziś wydobywane są tu pozostałości naczyń glinianych i resztki fortyfikacji.

  Podgrodzie – legendarna miejscowość gminy Dębica

  Na wzgórzu MAGA znajdował się gród, siedziba słowiańskiego władcy Bodzosa. Podczas badań natrafiono tu na ułamki dawnych naczyń glinianych.

  Zespół pałacowo-parkowy w Zawadzie

  W Zawadzie urzędowały słynne polskie rody: Ligęzów, Radziwiłłów, Raczyńskich, a dziś można oglądać tu pozostałości świetności starych rodów.

  Cmentarz wraz zabytkową kaplicą cmentarną w Brzeźnicy

  Cmentarz w Brzeźnicy posiada przepiękną kaplicą cmentarną z 1841 roku oraz liczne nagrobki z przełomu XIX i XX w.

  Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy

  Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy, którego budowę zakończono w 1906 r., a poświęcono w 1907 r. Budowla z cegły, w stylu neogotyckim.

  Uzdrowisko Latoszyn Zdrój

  Latoszyn Zdrój to dziś nowoczesny ośrodek leczniczy w tradycyjnym wydaniu.

  Karczma w Zawadzie

  Przydrożna karczma w Zawadzie z XVIII/XIX wieku, murowana, z drewnianym podcieniem nakryta czterospadowym dachem „polskim” to atrakcja turystyczna dla odwiedzających Podkarpacie.

  Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie oraz Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna w Paszczynie

  Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie oraz Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna w Paszczynie realizują projekty oraz działania związane z pamięcią o min. zbrodniach niemieckich popełnionych podczas II wojny światowej na terenie Paszczyny.

  Góra Śmierci w Paszczynie

  W Paszczynie znajduje się Góra Śmierci, miejsce w sposób tragiczny związane z historią czasów II wojny światowej

  Palana Gera (Spalona Góra), u stóp której rozpościera się Latoszyn Zdrój

  Palana Gera to inaczej Spalona Góra, u stóp której rozpościera się miejscowość Latoszyn Zdrój. Palana Gera była niegdyś zwana Świętą Górą.

  Legendy z Braciejowej –Głodomank

  Grodzisko Głodomank w Braciejowej to niegdysiejsza rozległa budowla obronna datowana na IX wiek. Grodzisko znajduje się na wzgórzu Okop.

  Diabelskie kopce w Zawadzie

  Legenda związana z Zawadą dotyczy czasów, gdy panem był tutaj kasztelan wiślicki starosta biecki Mikołaj Ligęza, budowniczy ówczesnego zamku w Zawadzie.

  Osada słowiańska w Stobiernej

  Wczesnośredniowieczny gród w Stobiernej koło Dębicy jest odwzorowaniem słowiańskiej osady z doliny Wisłoki z VIII-IX w. Jako skansen służy rozpowszechnianiu wiedzy na temat kultury słowiańskiej i życia codziennego dawnych Słowian.

  Centrum Edukacji Ekologicznej i Park Owadów i Pajęczaków w Stobiernej

  Park Owadów i Pajęczaków, znajdujący się w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej prezentuje 17 figur wiernie odwzorowujących budowę anatomiczną owadów i pajęczaków, które można spotkać w pobliskich lasach, sadach i pastwiskach oraz w obrębie gospodarstw domowych.

  Głobikowa –wieża widokowa i park dinozaurów

  Głobikowa to miejscowość znajdująca się niedaleko Dębicy w województwie podkarpackim, słynąca z wieży widokowej oraz małego parku dinozaurów, które są główną atrakcją tego miejsca.