Żytno

  Zabytkowy dwór Siemieńskich w Żytnie

  Dwór był lokalnym centrum życia politycznego i kulturalnego, miejscem życia towarzyskiego ówczesnych elit. W czasie powstania styczniowego (1863-1864) odbywały się tu spotkania patriotyczne. Przebywał tu m.in. Henryk Sienkiewicz (...)

  Pomnik na Ewinie

  Bitwa pod Ewiną była największą bitwą partyzancką na Ziemi Radomskiej i w całym województwie łódzkim. Wydarzenie to upamiętnia zbudowany po wojnie pomnik, odsłonięty 1964 roku (...)

  Bolesław Hanicz – Boruta – dowódca w bitwie pod Ewiną

  Lokalnej społeczności Bolesław Boruta-Hanicz znany jest przede wszystkim jako dowódca w bitwie pod Ewiną, stoczonej 12 września 1944 roku z wojskami niemieckimi (...)

  Rezerwat Dębowiec – ostoja dzikiej przyrody

  Rezerwat położony jest na terenie gminy Żytno, w całości na gruntach należących do Nadleśnictwa Gidle, leśnictwo Dębowiec. Obejmuje swoim zasięgiem 47,10 ha (...)

  Kaplica ariańska w Silniczce

  Czas powstania 1 połowa XVII wieku Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Borzykowej

  Czas powstania Kościół śś. Piotra i Pawła w Borzykowej został...

  Średniowieczna wieś Pukarzów i jej zabytki

  Czas powstania XIV w. Opis zabytku Pukarzów niedużą jest wsią położoną nad...

  Miejsca Pamięci w Jarzębinie koło Grodziska

  Czas powstania XX wiek Opis obiektu Trzy kilometry od Borzykowej, w miejscu...

  Zabytkowy cmentarz parafialny w Żytnie

  Czas powstania XIX w. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Cmentarz...

  XIX-wieczny Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Żytnie

  Czas powstania 1860–1874 Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Jednonawowa, neoromańska...

  Zespół dworsko-parkowy w Sekursku

  Czas powstania Początek XIX wieku. Opis zabytku Sekursko jest niedużą wsią położoną...

  Kościół św. Mikołaja w Maluszynie

  Czas powstania 1777-1787 Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Świątynia jest...

  Zespół pałacowo-parkowy w Maluszynie

  Czas powstania 2 połowa XIX wieku Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego...

  Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskiej Magdalenki-Czech

  Czas powstania 1999 r. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu W...

  Natura 2000 w Gminie Żytno

  Torfowiska Żytno - Ewina obejmuje trzy dobrze zachowane kompleksy torfowisk oraz sosnowych borów. Dużą powierzchnię zajmuje także otwarte, choć stopniowo zarastające lustro wody. Jednym z najliczniej występujących tu gatunków jest rosiczka okrągłolistna (...)