Dolina Rospudy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

  Czas powstania: 2001 r. Opis kontekstów historycznych: Bractwo Rycerskie Zamku Będzin...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy został wyznaczony w roku 1991.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 23 710,86 hektarów i rozciąga się na długości 52 kilometrów. Obejmuje większą część doliny rzecznej Rospudy, będącej górnym biegiem rzeki Netty. Obszar został wyznaczony w 1991 roku. Dolna dolina Rospudy stanowi część Puszczy Augustowskiej. Celem utworzenia obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.

  Dolina rzeki Rospudy jest unikatem na skalę europejską. Na terenie gminy Raczki obszar zajmuje powierzchnię 6193,35 ha włączając w to jezioro Bolesty i charakteryzuje się specyficzną szatą roślinną, a także występowaniem rzadkich i chronionych gatunków flory charakterystycznych dla torfów niskich i wysokich. Występują tu również chronione gatunki całej rozpiętości przedstawicieli fauny.

  Rzeka Rospuda w Raczkach. Fot. Ł. Przychodzki

  Opis kontekstów przyrodniczych

  Dolina Rospudy jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 20 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego , rośliny wpisanej do Polskiej czerwonej księgi roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku storczyka krwistego o żółtych kwiatach. Występują tu także inne rzadkie rośliny chronione.

  Fauna bezkręgowców i kręgowców obfituje tu w gatunki rzadkie, zagrożone i objęte ochroną prawną.

  Nadzór nad Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

  Południowa część obszaru chronionego krajobrazu znajduje się w sieci Natura 2000, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą Ostoja Augustowska oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska. „Dolina Górnej Rospudy” do miejscowości Raczki został zaproponowany jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

  Odcinek rzeki od elektrowni w Małych Raczkach do uroczyska Święte Miejsce jest jednym z najpopularniejszych szlaków kajakowych w całej Polsce. Rokrocznie tysiące turystów spływają rzeką, podziwiając jej piękno i poznając bogatą historię rzeki przepływającej przez Raczki, Dowspudę i okolice.

  Spływ rzeką Rospudą. Fot. KOH