Rezerwat przyrody Bagno Przecławskie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Rezerwat powstał w 1979 r. w celu zachowania w stanie naturalnym wielu zbiorowisk, zwłaszcza roślinności torfowiskowej.

  Rezerwat ma kształt kwadratu o powierzchni 25,56 ha i nie posiada otuliny. Położony jest około 0,5 km na południe od drogi łączącej Przecław z Łączkami Brzeskimi i obejmuje niewielkie otwarte torfowisko wraz z otaczającym je lasem. Torfowisko było w przeszłości eksploatowane, czego pozostałością są jeziorka bagienne.

  Rezerwat „Bagno Przecławskie” to ostoja torfowisk i mszarów, boru sosnowego i bagiennego, gdzie wśród ponad 200 gatunków roślin żyją m.in. wilki, jelenie europejskie, myszołowy. Chronione są tu naturalne zbiorowiska, zwłaszcza roślinności torfowiskowej charakterystycznej dla Kotliny Sandomierskiej. Przed II wojną światową tereny dzisiejszego rezerwatu były intensywnie eksploatowane. Miejscowa ludność nazywała to miejsce „maszynowymi dołami”, od sprowadzonej do pozyskania torfu koparki. Torf był wydobywany z przeznaczeniem na opał. Cały obszar bagna wyglądał wówczas inaczej niż dzisiaj. Nie było jeziorka z wodą, teren obecnego rezerwatu pokrywały kilkunastoletnie młodniki sosnowe z domieszką dębu i brzozy, powstałe z nasadzeń na wielopowierzchniowych zrębach zupełnych. Po wojnie zaprzestano eksploatacji torfowiska. Wyrobiska wypełniły się wodą, cenna roślinność zajęła cały obszar.

  Stwierdzono tu torfowiska wysokie, zespół turzycy bagiennej oraz borówkę bagienną, żurawinę błotną, przygiełkę białą, bagnicę torfową, gruszyczkę zielonawą, modrzewnicę zwyczajną, wełnianki: pochwowatą, szerokolistną i wąskolistną, kruszynę pospolitą i inne. Gatunkami objętymi ochroną ścisłą są rosiczki: okrągłolistna, długolistna, pośrednia, natomiast ochronie częściowej podlegają: pomocnik baldaszkowaty, widłak goździsty, widłak spłaszczony, bagno zwyczajne oraz modrzewnica zwyczajna. Wśród fauny spotkać można płazy takie jak:traszka grzebieniasta,traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba moczarowa oraz gady i są to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata. Rezerwat jest też ostoją dla wielu ptaków i ssaków. Został udostępniony do zwiedzania. Posiada ścieżkę dydaktyczną wykonaną przez Nadleśnictwo Tuszyma.

  Województwo: podkarpackie

  Gmina: Przecław