Rezerwat Końskie Błota w gminie Przecław

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  2004 rok.

  Jest to śródleśne mokradło bezodpływowe, zagłębione pomiędzy wydmami, zalesionymi borem sosnowo – dębowym. Oczko wodne porośnięte zespołem lilii wodnych z grzybieniami białymi, otoczone jest szuwarami i roślinnością torfowiskową. Teren rezerwatu położony jest na wysokości 200 m n.p.m. Najładniejszy widok na Końskie Błota rozciąga się od strony Augustynowej Góry.

  Rezerwat utworzony został w roku 2004, na powierzchni 20,20 ha, na wschód od miejscowości Rzemień, w gminie Przecław w powiecie mieleckim, w obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Torfowisko zwane „Końskie Błota” określa się także mianem „Koniowe Błota”, a jego historia oraz flora i fauna są podobne do tych występujących w rezerwacie „Bagno Przecławskie”. W rezerwacie zinwentaryzowano 93 gatunki roślin i mszaków o bardzo różnych wymaganiach ekologicznych, od roślin sucholubnych, rosnących w wyższych obszarach wydm, przez rośliny leśno-borowe, po taksony wilgociolubne, bagienne, torfowiskowe i wodne. Największa liczba gatunków występuje w strefie przejściowej: od kontynentalnego boru mieszanego, przez bór bagienny aż do torfowiska. Cenne gatunki flory, podlegające ochronie prawnej i występujące w rezerwacie, to: owadożerna rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, grzybienie białe, konwalia majowa, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, płonnik pospolity, wełnianka i pałka szerokolistna oraz torfowce: błotny, odgięty i nastroszony. Rezerwat jest częścią większego kompleksu leśnego, jest więc miejscem bytowania licznych zwierząt leśnych.

  Województwo: podkarpackie

  Gmina: Przecław

  Końskie Błota