Kościół św. Mikołaja w Maluszynie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1777-1787

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Świątynia jest budowlą bezstylową. Posiada jedną orientowaną nawę z transparentem, które tworzą kaplice boczne. Mają one sklepienie kolebkowe z lunetami. Prezbiterium posiada sklepienia krzyżowe. Od strony zachodniej znajdują się dwie masywne niedokończone wieże. Jedna z nich pełni funkcję dzwonnicy. Kościół ma dwuspadowy dach z wieżyczką sygnaturki na skrzyżowaniu naw. Nad wejściem znajduje się balkon chórowy z organami. Na ścianie umieszczony jest zegar słoneczny.

  Zegar słoneczny na kościele w Maluszynie. Fot. Lena Woldan


  Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest rokokowy ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, ozdobiony koroną i srebrną sukienką. Podziwiać można również dwie późnogotyckie rzeźby- św. Jana Chrzciciela oraz św. Mikołaja. Z drugiej połowy XVIII w pochodzi zabytkowa chrzcielnica w kształcie łodzi.
  Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. św. Mikołaja, nr rej.: 1082/71 z 1971-02-01
  • Plebania w Maluszynie, nr rej.: 413/87 z 1987-02-25

  Kościół św. Mikołaja w Maluszynie. Fot. Lena Woldan

  Niedaleko kościoła znajduje się neoromańska krypta grobowa kaplicy św. Barbary. Spoczywają tu szczątki 13 przedstawicieli rodziny Ostrowskich herbu Korab, właścicieli Maluszyna.
  Kaplicę, którą nadbudowano nad mauzoleum oddano do użytku w 1895 roku. Konsekrowano ją w dniu 19 września 1903 roku. Dostęp do niej jest ograniczony. Otwarta jest tylko kilka razy w roku.

  Kaplica św. Barbary. Fot. Lena Woldan

  Opis kontekstów historycznych

  W miejscu obecnego kościoła istniały wcześniej drewniane świątynie. Nie zachowały się w źródłach informacje, kiedy powstałą pierwsza z nich. Drugą ufundował w 1562 r. Paweł Pukarzewski, dziedzic Maluszyna. Kościół ten wymieniany pod wezwaniem Krzyża św. i św. Mikołaja istniał do pożaru w 1677 r. Proboszcz parafii Stanisława Białoczyński w roku 1680 wybudował nową, również drewnianą świątynię. Niestety, również ona spłonęła w pożarze (1777 r.).
  Budowę murowanego kościoła rozpoczął proboszcz Jakub Kochankiewicz, kontynuował ks. Michał Kulesza. Prace ukończono ukończył w 1787 roku (o. Eleutery Miechowicz). Kościół w dniu 27 grudnia 1787 został benedykowany. Konsekrowano go dopiero 17 września 1903 roku.

  Kościół św. Mikołaja w Maluszynie. Fot. Lena Woldan

  Najwcześniejsze informacje dotyczące parafii rzymskokatolickiej w Maluszynie pochodzą z 1412 roku, natomiast najstarszy opis parafii i kościoła zawarty jest w dokumencie pochodzącym z początku XVI Liber beneficiorum (1511-1521). Dokument ten sporządził arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski , który wizytował probostwo w Maluszynie. Z dokumentu dowiadujemy, że kościół tutejszy nosił tytuł św. Krzyża i św. Mikołaja. Plebanem był pochodzący z Kurzelowa Szymon. Parafia posiadała także wikarego i nauczyciela szkoły parafialnej. Wszyscy utrzymywali się z dziesięciny. Proboszcz posiadał także 2 pola z nadania dziedzica. Własne uposażenie posiadali także wikariusz i nauczyciel. W skład parafii należały wsie: Ruda Arcybiskupia, Ruda Pukarzowskiego, Mosty, Budzów, Silniczka, Gościęcin, Łazów, Wola, Sudzin oraz Sudzinek.
  W latach 1932-1934 proboszczem w Maluszynie był znany miłośnik astronomii ks. Bonawentura Metler, zamordowany przez nazistów w Parzymiechach.

  Kościół w Maluszynie w 1949 r. Źródło:fotopolska.eu

  Województwo: łódzkie
  Gmina: Żytno