Zespół pałacowo-parkowy w Maluszynie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Czas powstania

  2 połowa XIX wieku

  Pałac w Maluszynie. Fot. Renata Woldan-Taborek

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Pałac w Maluszynie powstał w 2 połowie XIX wieku. Położony był w kilkuhektarowym parku. Zbudowany był na planie prostokąta, jako budynek parterowy, potem piętrowy. Przylegał do niego czterokolumnowy ganek. Z czasem dobudowano drugie, piętrowe skrzydło. Teren pałacowy ogrodzony był murem z dwoma bramami i budynkami bramnymi. Do zespołu pałacowego należały jeszcze czworaki, oficyna kuchenna, oficyna administracyjna, kordegarda oraz gorzelnia.
  Obiekt wpisy jest w rejestr zabytków:
  Zespół: pałacowy, XIX-XX w., nr rej.: 1082/71 z 1.02.1971 oraz 213/78 z 30.07.1998

  Pałac w Maluszynie. Fot. Renata Woldan-Taborek
  Pałac w Maluszynie. Fot. Renata Woldan-Taborek

  Opis kontekstów historycznych

  Pierwsze wzmianki o Maluszynie pochodzą z 1266 roku. To właśnie w tej miejscowości książę sieradzki Leszek Czarny dokonał transakcji sprzedaży wójtostwa w mieście Radomsku i pobliskiej wsi Stobiecko za 20 grzywien srebra niejakiemu Godunowi.
  Maluszyn był początkowo wsią szlachecką, należącą do rodziny Pukarzewskich herbu Szreniawa. Dziedzic Paweł Pukarzewski w 1562 roku ufundował drewniany kościół. W XVIII wieku włości przeszły w ręce rodu Ostrowskich herbu Korab. W 2 połowie XIX w. Aleksander Ostrowski – ziemianin , polityk , prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego wybudował w swoim folwarku zespół pałacowo-parkowy. Po jego śmierci majątek odziedziczył syn Józef August Ostrowski (prawnik, członek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezes Stronnictwa Polityki Realnej). W 1923 roku folwark stał się własnością Henryka Potockiego z Koniecpola herbu Pilawa Srebrna. Pałac został zniszczony w czasie II wojny światowej, a w latach powojennych w dużej części rozebrany. Do dziś zachowały się tylko nieliczne jego elementy m.in. imponująca wieża bramna, ogrodzenie z dwiema bramami, oficyna administracyjna i kuchenna, czworaki, dom gorzelany oraz park.

  Portal Kaplicy św. Barbary z herbem Ostrowskich. Fot. Renata Woldan-Taborek
  Maluszyn. Pałac 1911 r. Źródło: fotopolska.eu

  Województwo: łódzkie
  Gmina: Żytno