Grodzisko wczesnośredniowieczne w Rudawiu

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Grodzisko wczesnośredniowieczne – szaniec

  Wczesnośredniowieczne grodzisko w Rudawiu znajduje się w południowej części wsi około 1300 m na południe od jej centrum. Położone jest nad Jeziorem Piotrkowskim, przy jego północnym brzegu. Grodzisko zlokalizowane jest na niewielkim wyniesieniu, otoczonym podmokłymi łąkami. Pierwotnie była to wyspa jeziorna. Wzniesienie, na którym jest grodzisko, Jezioro Piotrkowskie oraz ciek Lubianka znajdują się w szerokiej rynnie subglacjalnej o przebiegu południkowym. W tym miejscu szerokość wynosi około 1 kilometra.

  Opis kontekstów historycznych

  Relikty jednoczłonowego grodu mają lekko owalny kształt, dłuższa średnica znajduje się na osi północy wschód – południowy zachód, krótsza na osi północny zachód – południowy wschód. Dłuższa średnica grodziska na poziomie jego podstawy ma długość ok. 80 m, krótsza średnica około 70 m. Na poziomie korony wałów dłuższa średnica ma długość około 50 m, a krótsza około 45 m. Grodzisko posiada eksponowaną w terenie formę, porośniętą jedynie trawą. Korona wałów znajduje się 7–8 m powyżej powierzchni otaczającego go terenu. Majdan grodziska jest zagłębiony i znajduje się około 2 m poniżej korony wałów. 

  Wpisane do rejestru zabytków, położone na gruncie należącym do osoby prywatnej

  Dane identyfikacyjne

  Województwo: kujawsko-pomorskie                                      

  Gmina: Ciechocin