Dawny folwark w Pukarzowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Jeden z zachowanych budynków folwarku. Nad wejściem data 1935. fot. 2021 r.
  W głębi po lewej stary magazyn, fot.2021 r.
  Obora, fot. 2021 r.

  Czas powstania: ok. 1935

  Opis cech fizycznych: Przy głównej drodze wiodącej przez wieś zachowały się przedwojenne budynki dawnego folwarku. Są to: magazyn, obora, stodoła. Całość wybudowana z cegły, kryta eternitem. Budynki posiadają ceglane i kamienne ozdoby, np. kamienne kule na stodole, wystające gzymsy na oborze. Przy starych budynkach wznoszą się nowsze, powojenne oraz współczesne elewatory na zboże. Całość pierwotnie ogrodzona, do dziś zachowana brama główna. Po przeciwnej stronie drogi widoczny starodrzew i aleja dojazdowa, miejsce gdzie stał dawniej dwór.

  Opis kontekstów historycznych: Pierwszy folwark w Pukarzowie powstał prawdopodobnie w XVII w. Obok zabudowań gospodarczych i mieszkalnych posiadał on młyn i ogród. Na pocz. XX w. właścicielem Pukarzowa był Aleksander Szeptycki. W czasie I wojny światowej folwark został bardzo zniszczony. Przed 1923 r. odbudowany częściowo po zniszczeniach wojennych przez Jadwigę z Szeptyckich Dębińską. Część budynków gospodarczych wówczas zlikwidowano. W 1931r. dobra Pukarzów nabył Jan Szanecki, który rozebrał murowany dwór. Na swoją siedzibę przebudował drewniany budynek o „12 ubikacjach”. Przed tą budowlą znajdował się kolisty podjazd, a wiodła do niego klonowa aleja z ok. 1935 r. Jan Szanecki zastąpił dotychczasowe drewniane budynki murowanymi i wybudował suszarnię chmielu. Dokonał też zmian w ogrodzie ozdobnym, sprowadzając do tych prac ogrodnika z pobliskiego Michalowa. W 1938 r. właścicielem majątku został syn Jana Stanisław Szanecki.  Podczas II wojny, w dworze kwaterowały wojska niemieckie i radzieckie. Po wojnie dobra Pukarzów przeszły na Skarb Państwa. Z części majątku wraz z folwarkiem utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, które w 1958 r. weszło w skład POHZ Tarnawatka. Wówczas też dobudowano kilka budynków W 1977 r. rozebrano budynek dworski. Obecnie budynki folwarku wykorzystywane są nadal jako gospodarstwo rolne. Prowadzona jest tu hodowla krów. Obiekty te są jednymi z nielicznych, zachowanych na tym terenie.

  Województwo: lubelskie

  Gmina: Łaszczów

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł