Rzeka Huczwa

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Huczwa w Łaszczowie, fot.2021 r.
  Huczwa pod Łaszczowem, fot.2021 r.
  Huczwa w Tyszowcach, fot.2021 r.
  Huczwa w Tyszowcach, fot. 2021 r.

  Huczwa to rzeka, która płynie we wschodniej Polsce. Jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Bug. Wypływa we wsi Justynówka pod Tomaszowem Lubelskim, u podnóża Białej Góry. Do Bugu wpada w miejscowości Gródek, przy granicy z Ukrainą. Huczwa płynie przez dwa przygraniczne powiaty: powiat tomaszowski i powiat hrubieszowski. Krainy geograficzne, przez które przepływa to: Grzęda Sokalska i Kotlina Hrubieszowska.

  Długość Huczwy wynosi 79 km, a powierzchnia jej dorzecza 1394,3 km². Jest rzeką o średnim przepływie wody w skali regionu, gdyż ilość wody dostarczanej przez Huczwę do Bugu wynosi 4 m³/s. Dno doliny Huczwy ma różną szerokość, od 100 m do ponad 1 km. Na wielu odcinkach dno jest podmokłe, bagniste. Obfituje w bardzo żyzne lecz bagniste łąki. Rzeka ma liczne starorzecza i rowy melioracyjne. Prace melioracyjne nad Huczwą rozpoczęto w latach 1932-39. Pracowali więźniowie z obozu karnego na Dąbrowie koło Tyszowiec. Do wybuchu wojny prace melioracyjne doprowadzono do mostu w Tyszowcach. W okresie okupacji prace te były kontynuowane. Przy melioracji pracowali głównie Żydzi, a później Polacy, przymusowo wcielani do Baudienstu. Po II wojnie kończono regulację Huczwy. Do 1960 r. Huczwa była rzeką dziką. Obecnie jest już częściowo uregulowana.

  Do Huczwy wpadają inne mniejsze rzeki regionu: Wożuczynka, Białka, Sieniocha, Siniocha, Kamień. Nad Huczwą leżą m.in. takie miejscowości jak: Łaszczów i Tyszowce. Rzeka płynie przez nie prawie w centrum miasta. W obu miastach Huczwa jest oznakowana stosowną tabliczką.

  Na terenie gminy Łaszczów rzeka płynie przez: Muratyn, Nadolce, Dobużek, Zimno, Pieniany. Na terenie gminy Tyszowce zaś przez: Tyszowce, Czermno, Wakijów, Podbór, Mikulin, Klątwy. Po Huczwie można pływać kajakami, np. na odcinku Tyszowce-Czermno. W tym celu pobudowane są przystanie kajakowe, a kajaki można wypożyczyć.

  Województwo; lubelskie

  Gmina: Łaszczów, Tyszowce