Koncert Pieśni Pasyjnej w Bełżcu – wydarzenie ponadlokalne

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  2012 r. – Pierwszy Przegląd Pieśni Pasyjnej

  Pieśni wielkopostne pod względem muzycznym mają wiele walorów, są pełne uczuć i majestatu religijnego, które w przestrzeni melodycznej utrzymują pewną powagę wydarzeń paschalnych.


  Takich właśnie pieśni rokrocznie od 2012 roku można wysłuchać w Kościele Parafialnym w Bełżcu. Cała uroczystość rozpoczyna się od Mszy Świętej, której przewodniczy zazwyczaj miejscowy Proboszcz. Po jej zakończeniu rozpoczyna się śpiewanie pieśni o tematyce wielkopostnej. Niesamowitą atmosferę tego wydarzenia wprowadzają artyści i zespoły przybywające z wielu powiatów, którzy na koniec otrzymują upominki i pamiątkowe dyplomy. Nawet w okresie Pandemii Covid -19 w 2020 r. nie zaniechano przeglądu, zorganizowano go on-line. Link do omawianego wydarzenia: http://gok.belzec.pl/?s=pi%C4%99%C5%9Bni+pasyjnej


  Pieśni wielkopostne zajmują w polskim repertuarze nabożnym miejsce szczególne także ze względu na mnogość i kunszt. Celem koncertu/przeglądu, który odbywa się w Bełżcu jest kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej. Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne i chóry, zrzeszające osoby dorosłe.

  Początki pieśni pasyjnej na gruncie polskim sięgają prawdopodobnie drugiej połowy XIII w. Źródłem twórczej inwencji zarówno w sztuce, jak i w literaturze, staje się ewangeliczny dramat męki Chrystusa. Okres od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku to Wielki Post. W pierwszych wiekach był to okres przygotowania do Świąt i trwał 40 godzin. W 325 roku na soborze nicejskim okres ten wydłużono do 40 dni. Ten dłuższy czas pokutny szybko wypełniał się, oprócz modlitw, tworzeniem różnych form sztuki związanych z przeżywaniem Męki Pana i radości po Zmartwychwstaniu. Pod względem tematycznym pieśni wielkopostne, zwane inaczej pasyjnymi, ukazują liczne obrazy z cierpień i męki ukrzyżowanego Chrystusa, przedstawiane w perspektywie relacji ewangelicznych. Śpiewane rozważanie Męki Pańskiej ma być – wg. ludowej teologii polskiej – najdoskonalszym i najszybszym sposobem duchowego rozwoju tych, którzy je od pierwszej do ostatniej zwrotki pobożnie odśpiewują. W kalendarzu religijno-kulturalnym naszego regionu brakowało tego typu wydarzenia, więc po pierwszym przeglądzie na stałe wpisało się w kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury. Zapoczątkowując ten koncert organizatorzy nie spodziewali się, że będzie się on cieszył tak wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i słuchaczy. Koncert wypadł znakomicie, co podobało się licznie zgromadzonej w bełżeckim kościele publiczności. Każdy z zespołów i wokalistów prezentował dwie pieśni pasyjne. Ciekawostką jest to, iż w 2014 r. występował nawet zespół „Na Granicy” złożony z Funkcjonariuszy Straży Granicznej.