Rezerwat „Łęka”

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1998r.) (Dz.U.98.161.1094).

  Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łęka” (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, Dz. Urz. z 2017 r. poz. 3231).

  Powierzchnia: wg aktu utworzenia – 377,35ha / aktualnie wynosi 376,83ha.

  • Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowych drzewostanów o cechach naturalnych stanowiących fragment Lasów Janowskich.
  • Przedmiot ochrony: wielogatunkowy drzewostan o cechach naturalnych.
  • Forma ochrony: rezerwat objęty ochroną czynną

  Rezerwat położony jest we wschodniej części rozległego kompleksu leśnego porastającego Równinę Biłgorajską, rozciągającego się od doliny Wisły i Sanu na zachodzie po granicę państwa na wschodzie. Wysokości bezwzględne wahają się tu od 170–240 m n.p.m. W rezerwacie przeważają lasy grądowe (zajmują 108,77 ha) i łęgi jesionowo-olchowe oraz różne typy borów – mieszany świeży i wilgotny oraz bór bagienny. W rezerwacie można spotkać jawory, jesiony, dęby, lipy drobnolistne oraz wiązy. Atrakcyjna krajobrazowo jest dolina rzeki Łukawica z licznymi meandrami. Ogółem flora rezerwatu liczy 319 gatunków, głównie są to rośliny lasów i borów, m.in.: olsza czarna, grab, zawilec gajowy, gajowiec żółty, przytulia wonna czy jeżyna fałdowana, jak też gatunki rzadkie np. bluszcz pospolity. Z 77 występujących gatunków, aż 66 zakłada gniazda, w tym bieliki, głuszce, kruki, dzięcioły, trzmielojady, błotniaki krótkoszpony, jastrzębie, myszołowy, puszczyki i bociany czarne.

  Szczegóły: https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl, https://www.zielonepodkarpacie.pl