Kościół drewniany w Rudzińcu

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Kościół parafialny p.w. św. Michała powstał w 1657 r.

  Jest konstrukcji zrębowej, pokryty gontem, wieża czołowa. Wewnatrz polichromia barokowa z XVII w. i wyposażenie z XVIII w.

  Kościół jest orientowany, drewniany na ceglanej podmurówce, o konstrukcji zrębowej z wieżą – dzwonnicą o konstrukcji słupowej. Nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu. Prezbiterium jest węższe, prostokątne, zamknięte trójbocznie. Do prezbiterium od strony północnej przylega prostokątna zakrystia. Od strony zachodniej do nawy kościoła dostawiona jest wieża z kruchtą w przyziemiu, do niej przylega od zachodu przedsionek o konstrukcji szkieletowej. Wieża, przedsionek, zakrystia oraz górne partie nawy i prezbiterium są oszalowane deskami. Nawa i prezbiterium kryte są odrębnymi, 2-spadowymi dachami z pokryciem gontowym. Wieża zwieńczona jest dachem ostrosłupowym, 4-spadowym. Elewacje nawy i prezbiterium wzbogacają gontowe zadaszenia.

  Kościół w Rudzińcu.

  Kościół otoczony jest cmentarzem. Naprzeciw kościoła znajduje się murowana kapliczka przydrożna z XVIII/XIX wieku.

  Kościół jest 1-nawowy z chórem muzycznym w części zachodniej nawy, wspartym na 6 słupach. Drzwi z kruchty do nawy drewniane, deskowe z XVII-wiecznymi okuciami. Prezbiterium jest węższe i niższe od nawy. Tęcza posiada kształt prostokątny, w 1936 została wzmocniona żelaznymi szynami. Belka tęczowa z krucyfiksem, widoczna na zdjęciach z 1943, nie zachowała się. W prezbiterium znajduje się pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie, zakrystii i przedsionku – strop belkowy podbity deskami.
  Całe wnętrze kościoła udekorowane jest polichromią z 1657. Wyposażenie kościoła w większości jest barokowe, XVIII-wieczne: ołtarz z obrazami Wniebowzięcie Matki Boskiej oraz św. Michał Archanioł, na antepedium obraz Dobry Pasterz. Ołtarz boczny lewy z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarz boczny prawy z obrazem Pieta.

  Wnętrze Kościoła w Rudzińcu.

  W kruchcie znajduje się kamienna kropielnica z XVII/XVIII.

  Dekoracja malarska figuralno-ornamentalna, barokowa z 1657, pokrywa całe wnętrze kościoła. Na poszczególnych ścianach znajdują się następujące przedstawienia:
  prezbiterium – dekoracja zakomponowana w dwóch rzędach. Rząd dolny przedstawia sceny pasyjne (kolejno od strony północnej):
  • Ostatnia Wieczerza,
  • Chrystus w Ogrójcu,
  • Pojmanie,
  • Biczowanie,
  • Naigrywanie,
  • Upadek pod krzyżem,
  • Ukrzyżowanie,
  • Opłakiwanie,
  • Zmartwychwstanie,
  • Trójca Święta.


  W górnym rzędzie znajdują się postacie świętych:
  • św. Paweł,
  • św. Helena,
  • św. Anna Samotrzeć,
  • św. Agnieszka,
  • św. Jadwiga Śląska,
  • św. Katarzyna Aleksandryjska.
  Pod oknem widoczne fragmenty nieczytelnego napisu i data 1657.

  Sklepienie ozdobione patronową dekoracją ornamentalno-roślinną.

  nawa:
  • ściana północna – monumentalna scena Sądu Ostatecznego z przedstawieniem w części dolnej postaci fundatora kościoła Wacława Pełki, w narożniku wschodnim znajduje się wizerunek św. Józefa z Dzieciątkiem;
  • ściana południowa – w części centralnej Boże Narodzenie, u góry Bóg Ojciec wśród muzykujących aniołów i Duch Święty pod postacią gołębicy, w części dolnej Dzieciątko Jezus w żłóbku oraz adorujący Go Maryja, Józef, trzej Królowie oraz aniołowie, w narożniku wschodnim św. Maria Magdalena;
  • ściana wschodnia (tęczowa) – św. Marcin na koniu (od północy) oraz św. Jerzy zabijający smoka (od południa). W części centralnej tęczy monogram IHS;
  • ściana zachodnia – nad chórem muzycznym św. Hieronim na tle krajobrazu;
  • sklepienie – ozdobione patronową dekoracją ornamentalną.
  parapet chóru muzycznego – Chrystus i apostołowie (kolejno od południa):
  • św. Piotr,
  • św. Jan,
  • św. Andrzej,
  • św. Jakub Starszy,
  • św. Filip,
  • św. Bartłomiej,
  • Chrystus Zmartwychwstały,
  • św. Tomasz,
  • św. Jakub Młodszy,
  • św. Juda Tadeusz,
  • św. Szymon,
  • św. Maciej,
  • św. Paweł.
  W dolnej części ścian nawy i prezbiterium występuje dekoracja w formie podwieszonych kotar.

  Pierwsze wzmianki o kościele w Rudzińcu pochodzą z 1447. W 1 połowie XVII świątynia przeszła w ręce protestantów. Obecny kościół wybudowany został w 1657 (data pod oknem prezbiterium) z fundacji Wacława Pełki, ówczesnego właściciela Rudzińca. Na belce zrębowej za ołtarzem zachowany jest napis „Ioan Joannes Machocsky”, prawdopodobnie jest to podpis cieśli, który budował kościół. W 2 połowie XVII kościół, znów katolicki, stał się filią parafii w Rudnie. W roku 1853 do kościoła dostawiono wieżę – dzwonnicę, w 1872 wykonano ceglaną podmurówkę. W 1936 wykonano zachodni przedsionek. Od 1945 kościół w Rudzińcu jest kościołem parafialnym.

  Kościół w Rudzińcu i cmentarz obok niego.

  Polichromia była poddana pracom konserwatorskim w 1961 wykonanym przez Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie. Kolejną kompleksową konserwację dekoracji malarskich przeprowadzono w latach 1999-2004 (konserwator Jarosław Adamowicz). Przed przystąpieniem do konserwacji wykonano między innymi fotografie IR i UV, które pozwoliły na odczytanie i zrekonstruowanie niewidocznych fragmentów.