Pomnik Orła Piastowskiego na rynku w Baranowie Sandomierskim

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  2021 r.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Pomnik nawiązuje do ważnego wydarzenia z 1354 r., kiedy to Baranów Sandomierski otrzymał prawa miejskie. Jego projektantem jest rzeźbiarz Sławomir Micek. Pomnik wykonany z brązu wieńczy figura Orła Białego z rozpostartymi skrzydłami. Z przodu umieszczono tablicę z treścią aktu nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Z boku pomnika umieszczono pamiątkową tablicę i herb miasta.

  Opis kontekstów historycznych

  Baranów Sandomierski otrzymał prawa miejskie w 1354 r., jednak pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1135 r. Włości baranowskie miały wielu właścicieli m.in. rodzinę Górków, Baranowskich, Leszczyńskich, Lubomirskich, Potockich i Krasickich. W 1867 r. dobra baranowskie zakupili Dolańscy, która też jako ostatni byli właścicielami zamku. Zamieszkiwali oni rezydencję aż do zajęcia jej przez Niemców w 1940 r.

  Baranów Sandomierski w różnych okresach inaczej nazywano, m.in. Baranowem nad Wisłą czy też Galicyjskim. Miasto niegdyś rozwijało się dzięki rzemiosłu, od XVI w. rozwijało się tu sukiennictwo, kuśnierstwo oraz szewstwo. W późniejszych wiekach handel nieco osłabł. Dopiero w latach powojennych gmina stała się przemysłową, dzięki powstałym w okolicy Zakładom Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” i Fabryce Firanek „WISAN” w Skopaniu.

  W czasie potopu szwedzkiego w Baranowie miejsce walka między siłami szwedzkimi a wojskiem Rzeczypospolitej Obojga Nardów (o czym Sienkiewicz wspomniał w Potopie). Przez krótki okres tu znajdowała się siedziba konfederacji dzikowskiej. W czasie międzywojnia na terenie Baranowa funkcjonowały różne organizacje syjonistyczne, co wiązało się z tym, że miasto zamieszkiwała duża społeczność żydowska.