STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Powiat jasielski jako jednostka samorządu terytorialnego powrócił na mapę administracyjną kraju po 24 latach, w wyniku reformy ustrojowej, obowiązującej od 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W skład odrodzonego powiatu jasielskiego pierwotnie weszło 11 gmin: Brzyska, Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec.

  1 stycznia 2003 r. Gmina Szerzyny, po przeprowadzonym w niej referendum, została włączona do powiatu tarnowskiego. Poza granicami powiatu jasielskiego znalazły się tereny historycznie z nim związane – gminy Jodłowa i Brzyska.

  Starostwo Powiatowe jest urzędem powiatu. Stanowi siedzibę starosty i władz administracyjnych powiatu. Mieści się w budynku „Z podcieniami”, w Rynku. Pracą Starostwa kieruje starosta przy pomocy wicestarosty, członka Zarządu, sekretarza i skarbnika. Starosta wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym i innych przepisów, które określają jego kompetencje. Starosta ponosi odpowiedzialność za wykonywanie określonych ustawowo zadań administracji publicznej, zastrzeżonych dla jego kompetencji. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Jaśle określona w Regulaminie Organizacyjnym obejmuje wydziały, referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy. W Starostwie Powiatowym w Jaśle utworzono następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji Kadr, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Biuro Radców Prawnych, Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia, Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony p. poż., Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

  Na przestrzeni wielu lat budynek Starostwa Powiatowego był przebudowywany, rozbudowywany i udoskonalany dla potrzeb mieszkańców powiatu. Obecny wygląd znacznie odbiega od tego z czasów II wojny. Jest przestrzenny i dobrze wyposażony do sprawnej obsługi interesantów.

  Bibliografia:

  W. Hap, Z. Świstak, „Jasło na przełomie II i III tysiąclecia:, Jasło 2006,

  Z. Świstak, „Encyklopedia Jasła”, Jasło 2010