STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Cmentarz parafialny „Na Zjawieniu”

  Położony jest w południowo -zachodniej części Radomyśla nad doliną...

  Krzyż nad Graniczką

  Rodziny zamordowanych podchorążych czekały 58 lat – do 12...

  Kościół pw. św. Tomasza

  Czas powstania: XVI w. Opis kontekstów historycznych: Pierwszy kościół w tym miejscu...

  Góra „Dorotka” w Będzinie

  Czas powstania: nie dotyczy Opis cech fizycznych: Wzgórze Przemienienia Pańskiego w Będzinie...

  Będzińskie targowisko

  Czas powstania: lata 20. XX w. Opis cech fizycznych: Przy ul. Gzichowskiej...

  Udostępnij

  Powiat jasielski jako jednostka samorządu terytorialnego powrócił na mapę administracyjną kraju po 24 latach, w wyniku reformy ustrojowej, obowiązującej od 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W skład odrodzonego powiatu jasielskiego pierwotnie weszło 11 gmin: Brzyska, Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec.

  1 stycznia 2003 r. Gmina Szerzyny, po przeprowadzonym w niej referendum, została włączona do powiatu tarnowskiego. Poza granicami powiatu jasielskiego znalazły się tereny historycznie z nim związane – gminy Jodłowa i Brzyska.

  Starostwo Powiatowe jest urzędem powiatu. Stanowi siedzibę starosty i władz administracyjnych powiatu. Mieści się w budynku „Z podcieniami”, w Rynku. Pracą Starostwa kieruje starosta przy pomocy wicestarosty, członka Zarządu, sekretarza i skarbnika. Starosta wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym i innych przepisów, które określają jego kompetencje. Starosta ponosi odpowiedzialność za wykonywanie określonych ustawowo zadań administracji publicznej, zastrzeżonych dla jego kompetencji. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Jaśle określona w Regulaminie Organizacyjnym obejmuje wydziały, referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy. W Starostwie Powiatowym w Jaśle utworzono następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji Kadr, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i  Turystyki, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Biuro Radców Prawnych, Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia, Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony p. poż., Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycji, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

  Na przestrzeni wielu lat budynek Starostwa Powiatowego był przebudowywany, rozbudowywany i udoskonalany dla potrzeb mieszkańców powiatu. Obecny wygląd znacznie odbiega od tego z czasów II wojny. Jest przestrzenny i dobrze wyposażony do sprawnej obsługi interesantów.

  Bibliografia:

  W. Hap, Z. Świstak, „Jasło na przełomie II i III tysiąclecia:, Jasło 2006,

  Z. Świstak, „Encyklopedia Jasła”, Jasło 2010