Pomnik Ofiar II Wojny Światowej – Mieszkańców Gminy Szerzyny poległych w latach 1939-1945 w Szerzynach

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Czas powstania: Początek lat 80-tych XX wieku.

  Opis cech fizycznych

  Okazał pomnik składa się z trzech części. Środkowa część betonowego pomnika zwężająca się ku górze zwieńczona jest orłem. W centralnej części na licu znajduje się krzyż i tablice inskrypcyjne. Także po prawej i lewej części umocowano szklane tablice. Na nich umieszczonych jest 55 nazwisk mieszkańców Gminy Szerzyny, którzy w latach 1939-1945 oddali życie za Ojczyznę.

  Obiekt usytuowany jest w centrum miejscowości, przy tzw. Kościelisku.

  Opis kontekstów historycznych

  Pomnik straconych podczas II wojny światowej mieszkańców Gminy Szerzyny – Czermnej, Ołpin, Swoszowej, Szerzyn i Żurowej. Inicjatorem i kierownikiem budowy pomnika był Stanisław Dudek, ówczesny przewodniczący Zarządu Gminnego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działkę pod pomnik przekazali Alicja i Stanisław Janigowie. Prace budowlane wykonano pod nadzorem Bolesława Mitoraja z Szerzyn, którego bracia czynnie działali w konspiracji antyhitlerowskiej.

  Jak podaje treść jednej z tablic, fundatorami byli: Stanisław Moskal – RFN, Urząd Gminy Szerzyny, Kombatanci ZBOWiD, Stanisław i Alicja Janigowie  – Szerzyny, Stanisław Zając – Tuchów, Gminna Spółdzielnia „SCh” – Szerzyny, SKR – Ołpiny, Spółdzielnia Drzewiarz – Żurowa, Rady Sołeckie z Szerzyn i Czermnej.

  Przy pomniku odbywają się gminne uroczystości upamiętniające tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości Polski.

  Województwo: Małopolskie

  Gmina: Szerzyny

  Bibliografia:

  GCKiCz – „Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Gminy Szerzyny”, Szerzyny 2019

  Relacja Adolfa Małka i Adama Dłuskiego, mieszkańców Szerzyn.