CMENTARZ WOJENNY NR 32 W SZERZYNACH

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Cmentarz parafialny „Na Zjawieniu”

  Położony jest w południowo -zachodniej części Radomyśla nad doliną...

  Krzyż nad Graniczką

  Rodziny zamordowanych podchorążych czekały 58 lat – do 12...

  Kościół pw. św. Tomasza

  Czas powstania: XVI w. Opis kontekstów historycznych: Pierwszy kościół w tym miejscu...

  Góra „Dorotka” w Będzinie

  Czas powstania: nie dotyczy Opis cech fizycznych: Wzgórze Przemienienia Pańskiego w Będzinie...

  Będzińskie targowisko

  Czas powstania: lata 20. XX w. Opis cech fizycznych: Przy ul. Gzichowskiej...

  Udostępnij

  Czas powstania – I wojna światowa

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Położony po prawej stronie drogi ze Swoszowej do centrum miejscowości, w przysiółku Radoszyce 1, na niewielkim wzniesieniu zwanym „Dębowe wzgórze”.

  Cmentarz wybudowany został według projektu JohannaJägera.

  Założony na planie prostokąta, otoczony kamiennym murkiem  przykrytym betonowym daszkiem. Do kutej, ozdobionej krzyżem maltańskim bramy wejściowej prowadzą z drogi głównej kamienne schody.

  Opiszcie jak wygląda lub co przedstawia, z czego się składa, gdzie się znajduje, co go wyróżnia, dlaczego zasługuje na miano Gminnego Cudu Regionu itp. (zbiór właściwości fizycznych) wprowadzany rekord.

  Opis kontekstów historycznych

  W centralnej części od południowej strony obiektu znajduje się kamienny oryginalny słup z krzyżem maltańskim na szczycie. Na jego licu umieszczono tablicę inskrypcyjną, również kamienną, z tekstem w języku niemieckim, przetłumaczoną:

  „Ofiarujcie nam minutę modlitwy
  Dla Was oddaliśmy lata naszego życia”.

  Daty śmierci żołnierzy: grudzień 1914 r.

  Na cmentarzu nr 32 pochowanych jest 134 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Wśród pochowanych jest 2 oficerów.

  Cmentarz wojenny nr 32 jest świadkiem okrutnych lat I wojny światowej i walczących w niej żołnierzy różnych narodowości. Jest świadkiem prowadzonych tu walk i działań zbrojnych austriackiego okręgu wojennego, sięgające aż po linię rzeki Wisłoki.

  Podobnie jak i inne cmentarze wojenne na tym terenie, posiada ogromną wartość historyczną, a także zasługuje na wielką wartość architektoniczną, artystyczna i krajobrazową. 

  Dane identyfikacyjne

  Województwo:  Małopolskie

  Gmina: Szerzyny

  Bibliografia:

  Frodyma R., „Galicyjskie cmentarze wojenne”, Tom I, Beskid Niski i Pogórze, Warszawa-Pruszków 1995,

  Frodyma R., „Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej”, Krosno 2006,

  Frodyma R., „Cmentarze wojenne z I wojny światowej okręgu Jasło”, Krosno 2015.