Powstańcy styczniowi ppłk. Zygmunta Chmieleńskiego

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1863 r.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Cmentarz parafialny w Koniecpolu skrywa szczątki poległych w 1863 roku polskich powstańców oddziału płk. Zygmunta Chmieleńskiego. Na grobowej tablicy wyryto napis: „Ś.P. ŻOŁNIERZE WOJSKA NARODOWEGO Z ODDZIAŁU PPŁK ZYGMUNTA CHMIELEŃSKIEGO ZMARLI Z ODNIESIONYCH RAN W BITWACH 22 VII 1863 POD RUDNIKAMI 17 VIII 1863 W BIAŁEJ WIELKIEJ 30 IX W MEŁCHOWIE 24 X 1863 BIAŁEJ WIELKIEJ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

  Tablica nargobna na cmentarzu w Koniecpolu

  Opis kontekstów historycznych

  W czasie powstania styczniowego oddział powstańczy ppłk. Zygmunta Chmieleńskiego stoczył dwie duże
  bitwy oraz dwie potyczki w okolicy Koniecpola: 27 lipca 1863 roku na polu między Załężem i Rudnikami (zginęło 28 powstańców], 17 sierpnia i 24 października w Białej Wielkiej, 30 września pod Mełchowem. Rannych żołnierzy przywożono do szpitala w Koniecpolu, wielu z nich zmarło i zostało pochowanych na miejscowym cmentarzu.
  Bitwa pod Rudnikami
  Pułkownik Ignacy Chmieleński, dowodzący oddziałem 300 piechurów i 50 kawalerzystów, korzystając z dogodnej pozycji zajmowanej w pobliżu Koniecpola (powiat kielecki) wydał bitwę postępującej za nim kolumnie wojsk rosyjskich pułkownika Ernrotha (4 roty piechoty, dragoni, kozacy i 2 działa). Młodzi i niedoświadczeni powstańcy mimo początkowych sukcesów nie dotrzymali pola dwukrotnie liczniejszemu przeciwnikowi i Chmieleński nakazał odwrót. Straty powstańców wyniosły 30 zabitych, 27 rannych i 80 wziętych do niewoli.
  Bitwa pod Mełchowem
  Zgrupowanie podpułkownika Ignacego Chmieleńskiego stoczyło zwycięski bój w pobliżu Lelowa (powiat kielecki) z kolumną wojsk rosyjskich pułkownika Szulmana (200 piechoty, 2 szwadrony dragonów, sotnia kozaków i 3 działa). Powstańcy nie zdołali wykorzystać powodzenia uzyskanego w pierwszej fazie starcia i musieli się wycofać, tracąc 70 zabitych i rannych. Rosjanie utrzymanie pola bitwy okupili jeszcze większymi stratami. W tej bitwie został ciężko raniony Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert.

  Władze carskie, chcąc ukarać Polaków za udział w powstaniu, postanowiły zlikwidować resztki autonomii
  w Królestwie Polskim. 338 miast Królestwa Polskiego zamieniono na osady. Represje te nie pominęły
  Koniecpola. W 1870 roku Koniecpol utracił prawa miejskie. Przywrócono je dopiero w 1927 roku.

  Dane identyfikacyjne

  Województwo:  śląskie                                                           

  Gmina:  Koniecpol