Zabytkowy Ratusz w Oleśnie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Cmentarz parafialny „Na Zjawieniu”

  Położony jest w południowo -zachodniej części Radomyśla nad doliną...

  Krzyż nad Graniczką

  Rodziny zamordowanych podchorążych czekały 58 lat – do 12...

  Kościół pw. św. Tomasza

  Czas powstania: XVI w. Opis kontekstów historycznych: Pierwszy kościół w tym miejscu...

  Góra „Dorotka” w Będzinie

  Czas powstania: nie dotyczy Opis cech fizycznych: Wzgórze Przemienienia Pańskiego w Będzinie...

  Będzińskie targowisko

  Czas powstania: lata 20. XX w. Opis cech fizycznych: Przy ul. Gzichowskiej...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1820-1821

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Ratusz usytułowany jest w narożniku przy wschodniej pierzei rynku. Jest dwukondygnacyjnym budynkiem, nakrytym płaskim dachem dwuspadowym. Od strony rynku zdobi go sześciokolumnowy portyk, podtrzymujący trójkątny tympanon z herbem Olesna. Piwnice posiadają sklepienie łuku obniżonego.

  Po odbudowie budynek był siedzibą Miejskiej Rady Narodowej, Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Regionalnego im. Jana Nikodema Jaronia i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej. Obecnie pomieszczenia ratusza są wynajmowane, mieści się tam Agencja Nieruchomości Rolnych i kilka innych instytucji.

  Opis kontekstów historycznych

  Pierwszy ratusz w Oleśnie został zbudowany w roku 1640, budynek ten spłonął w roku 1722. W latach 1820–1821 w tym samym miejscu wzniesiono kolejną siedzibę władz miejskich. W roku 1880 od strony fasady dobudowano kolumnowy portyk, zwieńczony tympanonem. W 1945 roku budynek został spalony, w latach późniejszych odbudowano go. Przed rokiem 1945 budowla posiadała dach czterospadowy z dużą wieżą zegarową. Ponieważ wieża budziła kontrowersje wśród architektów i mieszkańców miasta, podczas rekonstrukcji po zniszczeniach wojennych zrezygnowano z jej odbudowy.


  Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 14 października 1966 roku ratusz został wpisany do rejestru zabytków.

  Ratusz, Widok współczesny.