Dziewięćsił – górski kwiat pod ochroną Jedliny-Zdrój

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Dziewięćsił, często określany jako kwiat górski, to jedna z bardziej charakterystycznych górskich roślin leśnych, jakie można zobaczyć na obrzeżach lasów w gminie Jedlina-Zdrój.

  Niektóre z zadrzewień na terenie gminy są ostojami rodzimych gatunków flory i chociaż ich identyfikacja fitosocjologiczna nie jest możliwa, to prezentują różne fazy regeneracyjne rodzimych siedlisk przyrodniczych. W zbiorowiskach tych odnotowano: kopytnik pospolity Asarum europaeum, marzankę wonną Galium odoratum, pierwiosnkę wyniosłą Primula elatior, kalinę koralową Viburnum opulus, a także tytułowy dziewięćsił pospolity Carlina vulgaris.

  fot. Dziewięćsił bezłodygowy
  Dziewięćsił bezłodygowy

  Występuje tu też dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis. Między innymi dziewięćsił jest objęty specjalnym programem ochrony Gminy Jedlina-Zdrój (UCHWAŁA NR XXXV/204/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2021).

  Tutejsze tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy. Gmina Jedlina-Zdrój charakteryzuje się dużym zalesieniem. Lasy i grunty leśne zajmują tu powierzchnię 897,80 ha i stanowią 51,45% powierzchni gminy. Samych lasów jest 882,22 ha, co stanowi 50,56 % powierzchni gminy.

  fot. Jedlina-Zdrój, widok na Góry Kamienne
  Jedlina-Zdrój, widok na Góry Kamienne

  Zbiorowiska leśne w postaci zwartych powierzchniowo kompleksów porastają południowy i zachodni (Rybnicki Grzbiet) oraz częściowo północny i centralny (Góry Czarne) rejon gminy. Obecność wyżej wymienionych, odizolowanych przestrzennie od siebie kompleksów leśnych, a także mniejszych od nich połaci pól uprawnych i użytków zielonych decyduje o charakterystycznej, urozmaiconej fizjonomii krajobrazu. Obszary leśne na południu i
  zachodzie gminy porastają Góry Wałbrzyskie i posiadają urozmaiconą rzeźbę terenu o bardzo dużej rozpiętości względnej. To wszystko są tereny pozwalające na przetrwanie wielu cennych gatunków roślin i zwierząt, a w ostatnich latach widziano tu nawet wilki. Codziennością dla mieszkańców są sarny, jelenie, lisy, zające, czy dziki, ale występuje tu wiele innych gatunków mniej widocznych, szczególnie ptaków.

  fot. Dziewięćsił
  Dziewięćsił

  Należy pamiętać, że roślin chronionych nie wolno zrywać, ani niszczyć, a jeśli nie jesteście pewni, czy dana roślina jest chroniona, wystarczy zainstalować w telefonie jedną z wielu dostępnych aplikacji, które na podstawie zdjęcia liścia lub kwiatu potrafią zidentyfikować daną roślinę.

  fot. Widok ze Street Workout w Jedlinie-Zdroju
  Widok ze Street Workout w Jedlinie-Zdroju
  fot. Dziewięćsił pospolity
  Dziewięćsił pospolity
  fot. Zalew przy Kompleksie Active Jedlina
  Zalew przy Kompleksie Active Jedlina