Kościół pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  prawdopodobnie XIV w.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Kościół pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie jest najstarszym zabytkiem miasta. Znajduje się on prawdopodobnie w miejscu pierwotnej lokacji Szydłowa. Położony jest na wzgórzu, poza murami miejskimi, w pobliżu Bramy Krakowskiej.

  Wejście do koscioła

  Jest to kościół o cechach stylu gotyckiego, z prostokątną nawą, i krótszym i węższym prezbiterium z zakrystią. W prezbiterium znajdują się daty i nazwiska wyryte w tynku (być może są to nazwiska budowniczych, którzy odnawiali kościół po pożarze). Budowla posiada charakterystyczne ostrołukowe okna w ciosanych gotyckich oprawach. W kościele znajdują się trzy portale z kamiennego ciosu.

  Wzniesienie na którym znajduje się kościół Wszystkich Świętych, według legendy, miało być siedzibą zbója Szydły, nawróconego założyciela miasta, który w celu odkupienia grzechów obiecał założyć tu osadę i ufundować kościół.

  Przez Szydłów wiedzie odtworzona trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Przy kościele pw. Wszystkich Świętych znajduje się znak wskazujący dalsza drogę.

  Symbol Drogi św. Jakuba

  Opis kontekstów historycznych

  Kościół został wzniesiony prawdopodobnie na miejscu dawnej drewnianej świątyni. Prawdopodobnie powstał on w XIV w. (niektórzy badacze wskazują jednak na XIII w.), kiedy w sztuce polskiej powszechny był romanizm. Cechy tego stylu odnajdziemy w zwartej budowli kościoła, zbudowanego z kamienia. Inne cechy budowli, jak np. ostrołukowe okna, wskazują na wpływ gotyku.

  Gotycki portal
  Plac kościelny otaczają rzeźbione figury Apostołów

  Nawę i prezbiterium oddziela ściana tęczowa z półkolistym łukiem, który zdobią cztery medaliony z postaciami (prawdopodobnie są to prorocy) i rozeta. Ściany kościoła pokrywają gotyckie polichromie figuralne, których pozostałości odkryto w 1946 r., przeprowadzając renowację kościoła po pożarze. Datuje się je na ok. 1375 r., choć historycy sztuki wyróżniają tu dwa, a nawet trzy różne okresy powstawania przypadające kolejno na XV w. i drugą połowę XV w.

  Polichromie figuralne fot. gmina Szydłów

  Polichromie przedstawiają sceny z Nowego Testamentu m.in. „Siedem radości Maryi”, sceny pasyjne (związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa) i ilustrację siedmiu grzechów głównych (ukazanych jako postaci siedzące na zwierzętach, które zmierzają ku paszczy Lewiatana). W 2017 r. odkryto krypty z pochówkami, które stanowią przedmiot dalszych badań archeologicznych.