Dolina Biebrzy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Historia ukształtowania się doliny rzeki Biebrzy sięga prawdopodobnie poza ostatnie zlodowacenie.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Rzeka Biebrza jest prawym dopływem Narwi. Długość rzeki to ok. 165 km, zaś powierzchnia dorzecza stanowi 7051 km. Na całej długości rzeka płynie pradoliną Biebrzy, która ma największą w Polsce pojemność retencyjną (porównywalną do pojemności największych w kraju zbiorników wodnych). Jest to szczególnie ważne w czasie wiosennych roztopów, gdy rzeka tworzy rozległe rozlewiska.

  Rzeka Biebrza jest również unikatem na skalę europejską, stanowi zaś południową granicę gminy Sztabin. Jej szeroka i zabagniona okolica jest od 1993 roku terenem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Są to unikalne w skali Europy zespoły roślinności bagiennej, rozlewiska i starorzecza, które stanowią naturalne siedliska dla ptaków i zwierząt.

  Opis kontekstów przyrodniczych

  Największy wpływ na dzisiejszy wygląd doliny miało tzw. zlodowacenie Wisły. Dawniej zwane zlodowaceniem bałtyckim. Były to czyli zachodzące w ostatnim glacjale. To właśnie w tym okresie ukształtowała się, określana mianem młodoglacjalnej, rzeźba Polski północnej.

  Nadbiebrzańskie, wtulone między łąkami, lasami i bagnami wsie to bogata i ciekawa historia.

  Warunki przyrodnicze pozwalają na zaobserwowanie w dolinie rzeki miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków, w tym: batalionów, żurawi, błotniaków,bocianów, czapli, kaczek, itd. Doliczono się 263 gatunków ptaków, w tym 21 gatunków z tzw. „Czerwonej Księgi” zwierząt ginących.Przy odrobinie szczęścia zobaczyć można żeremia bobrów, spacerującego łosia czy stado saren.