XVIII-wieczny Park w Celejowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Prawdopodobnie XVIII wiek – gdy majątek Celejów był w rękach Branickich

  Opis cech fizycznych

  Z dawnego założenia rezydencjonalno-folwarcznego w Celejowie do dnia dzisiejszego zachował się częściowo XVIII-wieczny park otaczający niegdyś dwór. Park ze względu na zachowane wartości historyczne i wartościowy drzewostan stanowi cenny element w krajobrazie terenu gminy Wilga. Zachowały się niektóre elementy kompozycyjne parku, np.: trzy stawy, wokół których rośnie wiele starych drzew (kilkusetletnie dęby i jesiony – najstarsze uznane za pomniki przyrody) oraz główna aleja parku. Park w Celejowie z uwagi na zachowane wartości historyczne, został wpisany do rejestru zabytków. Obecny właściciel tego terenu, p. Wojciech Łaski – zapewne za zgodą konserwatora zabytków – przywrócił dawny porządek na terenie parku. Obecnie, w różnych częściach parku, siedliska posiadają rodziny nie związane z dawnymi właścicielami.

  Jeden z pomników przyrody na terenie Parku w Celejowie

  Opis kontekstów historycznych

  Historia parku w Celejowie sięga czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy majątek był w rękach Branickich. Park łącznie z częścią folwarczną miał kształt nieregularnego czworoboku. Był ogrodzony płotem. Wjazd i wejście znajdowały się od strony południowej. Dwór usytuowany był w południowo-wschodniej części parku. Od północnego wschodu znajdowały się podwórza gospodarcze. Były tam: stodoła, stajnia, obora i chlewnie. Dwór wzniesiony był z drewna, parterowy, z dwoma gankami od strony parku. Półkolisty podjazd przed dworem ujmował klomb, na którym były rabaty róż. Przed dworem od zachodu, miedzy trzema sadzawkami obrośniętymi starodrzewiem istniały trzy polany. Na największej od strony dworu była murowana oranżeria z piwnicami do przechowywania win. Południowo-wschodnie naroże parku zajmował sad. Po Branickich właścicielem Celejowa był Fryderyk Kazimierz Zakrzowski (1785-1858) z żoną Anielą z Rembałowskich (1799-1854). Ich córka Aleksandra Zakrzowska (1819-1887) wyszła za mąż za Rafała Łaskiego z Woli Zadybskiej. Miała z nim czterech synów, m.in. Jana. Pan Jan pasjonował się fotografią. Miał jedno z pierwszych w okolicy laboratoriów fotograficznych. Wykonał kilka tysięcy zdjęć na kliszach szklanych 9×12 cm. Niektóre były publikowane w ówczesnym „Kurierze Warszawskim”. Gdy matka Jana po owdowieniu ponownie wyszła za mąż, urodziła syna – Mariana de Lendorff, który został malarzem i otrzymał południową część majątku Celejów, tzw. Zagrodę. Nazwa mimo upływu lat i zupełnie innej sytuacji funkcjonuje do dziś. Dwór wraz z zabudową gospodarczą został zniszczony w czasie II wojny światowej. Właścicielem parku obecnie jest pan Wojciech Łaski – fotograf i reporter prasowy.

  Jeden ze stawów na terenie parku.
  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł