Fragmenty bramy, pozostałość po XIX-wiecznym dworze w Kryszkowicach

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Zabytkowe fragmenty ogrodzenia

  Czas powstania

  II połowa XIX wieku

  Opis cech fizycznych

  Zabytkowe fragmenty bramy okalały park wokół dworu w Kryszkowicach. Równocześnie z pałacem ukształtowany został park krajobrazowy w stylu angielskim.

  Granice parku nadają mu kształt nieregularnego pięciokąta. Do parku oraz pod ruiny pałacu prowadzi zarośnięta dziś aleja przez bramę wjazdową. Brama jest jedyną pozostałością dawnego ogrodzenia. Obecnie park jest całkowicie rozgrodzony i w związku z tym ze wszystkich stron dostępny.


  Główną budowlą parku był dwór, który nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Wzdłuż granicy wschodniej istnieje mocno zatarta alejka kasztanowcowa. Od strony zachodniej alejka grabowa. Powierzchnia parku to 2,48 ha

  Opis kontekstów historycznych

  Pałac został wybudowany w II połowie XIX wieku, prawdopodobnie przez Karola Rozdejczera. Po śmierci Karola w 1882 roku posiadłość przejął jego syn Józef. Po śmierci w 1906 roku majątek przejął jego syn, który gospodarował majątkiem do 1939 roku.

  W 1827 roku w Krzyszkowicach znajdowało się 10 domów i 99 mieszkańców. Właścicielem majątku był wówczas Żychliński. Po nim około 1850 roku posiadłość odziedziczyła jego córka Aurelia, żona Karola Rozdejczera. Od posiadanej wsi przyjął swoje nowe nazwisko – Rozdeiczer-Kryszkowski oraz herb – Rozdejczer. Na miejscu starego dworu ok. 1860 r. wybudował nowy pałac, w otoczeniu którego założono piękny park w stylu angielskim. Po śmierci Karola w 1882 roku posiadłość przejął jego syn Józef. Po śmierci w 1906 roku majątek przejął jego syn, który gospodarował majątkiem do 1939 roku.


  Majątek słynął z dobrej gospodarności oraz hodowli zwierząt, zwłaszcza bydła. Posiadał dobre zabudowania gospodarcze i dwór architektury pałacowej.

  zdjęcie poddane retuszowi i koloryzacji

  Około roku 1906 wybudowano gorzelnie, a majątek znajdował się w wysokiej kulturze rolnej.

  Gorzelnia, obecnie własność prywatna, jedyny budynek należący do dawnego majątku, który pozostał w niezmienionym kształcie.

  W 1926 r. dobra Kryszkowice – Janowice miały 576 ha gruntów. Gospodarstwo specjalizowało się w hodowli bydła. Po wybuchu 2. wojny światowej w dobrach Rozdeiczerów gospodarowali Niemcy.

  lata 60 ub.wieku

  Po wyzwoleniu, dawny majątek ziemski został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego. Nie powstał tu PGR; ziemie rozparcelowano pomiędzy rolników, a pałac przeznaczony został na mieszkania. Zabudowania gospodarcze z czasem rozebrano, a nie remontowany pałac popadł w ruinę. Po opuszczeniu przez lokatorów uległ całkowitemu zniszczeniu.

  Potomkiem pierwszych właścicieli dworu w Kryszkowicach był Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski ( 1905- 1984), prawnik, pracownik struktur rządowych II RP. aktywny działacz kontrwywiadu oraz Komendy Głównej Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski

  Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski (pierwotnie Rozdejczer)