Wielka parada straży grobowych

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Wielka parada straży grobowych tzw. Turków jest niezwykle barwnym kulturowo widowiskiem z opracowaniem plastyczno-muzycznym przyciągającym ogromne rzesze widzów. Przekazywane z pokolenia na pokolenie są dawne formy świętowania, tradycje i opowieści rodzinne nawiązujące do oddziałów straży grobowej. Każda miejscowość szczyci się unikatowymi elementami strojów- mundurów, czapek, dystynkcji sznurów plecionych sznurów, pomponów, lampasów oraz prezentowanej broni. Większość straży grobowych ma piękne stroje wzorowane okresem Księstwa Warszawskiego, jak też Legionów Polskich formowanych we Włoszech przez gen. Henryka Dąbrowskiego. Zwyczaj zaciągania honorowych wart przy symbolicznym Grobie Chrystusa jest wieloletnią tradycją Podkarpacia zapoczątkowaną jeszcze przez zakon Bożogrobców.
  Turki Wielkanocne to jeden z najbardziej polskich obrządków świąt Wielkanocy. Jednocześnie jest to także zwyczaj najmniej znany, w którym rzadko kiedy uczestniczą przybysze spoza lokalnej społeczności. Tradycja ludowa zwyczaj ten wywodzi z czasów odsieczy wiedeńskiej, kiedy to w wyprawie Jana III Sobieskiego brali udział miejscowi chłopi. Po powrocie z wyprawy (w Wielkim Tygodniu) do rodzinnych wsi byli przebrani w zdobyczne mundury tureckie. Wywołali tym wielki popłoch, a ludzie krzyczeli „Turki idą”. Oni zaś udali się do kościoła i w podzięce za ocalenie z bitwy, zaciągnęli straż przy Grobie Pańskim. Z czasem te pierwsze ubiory uległy zniszczeniu i zastąpiono je ubiorami naśladującymi mundury wojskowe.
  U podstaw ukształtowania się zwyczaju straży wielkanocnych leży nie-wątpliwie ewangeliczny przekaz o rzymskich legionach strzegących grobu Chrystusa. Prostą kontynuacją tej rzymskiej straży były w późniejszych epokach wojskowe warty honorowe
  w kościołach pełnione od Wielkiego Piątku do mszy rezurekcyjnej w Wielką Sobotę lub Wielką Niedzielę. Honorowa i zaszczytna służba ludzi zbrojnych przy Grobie na pamiątkę żołnierzy rzymskich, którzy z rozkazu Piłata strzec mieli ciała Chrystusa szybko wrosła w polską tradycję.
  Po rezurekcji Turki organizują paradę z pokazami musztry z pięknymi układami choreograficznymi przy dźwiękach akompaniującej orkiestry dętej. Odwiedzają też mieszkańców w ich domostwach przychodząc z pozdrowieniem ,,Chrystus Zmartwychwstał”, głosząc dobrą nowinę i błogosławieństwo od Zmartwychwstałego Chrystusa.

  Wielka parada straży grobowych
  Wielka parada straży grobowych
  Wielka parada straży grobowych
  Wielka parada straży grobowych