Echa powstania styczniowego w Mewłchowie – bitwa pod Mełchowem 

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Bitwę pod Mełchowem stoczono 30 września 1863 roku. Rozegrała się pomiędzy powstańcami styczniowymi płk. Zygmunta Chmieleńskiego a siłami Imperium Rosyjskiego i zakończyła zwycięstwem powstańców.
  Upamiętnieniem wydarzeń roku 1863 jest Mogiła Powstańcza. Położona jest ok. 100 m od wsi Mełchów patrząc w kierunku wschodnim tj. w kierunku m. Posłoda. Mogiła ta znajduje się przy drodze powiatowej po jej północnej stronie. Umiejscowiony jest na wzniesieniu, na którym wydzielony i ogrodzony jest teren o wym. 11 x 11 mb, a w jego centralnym miejscu ustawiony jest metalowy krzyż z 46 sękami symbolizującymi ilość pochowanych powstańców styczniowych. Krzyż omurowany jest cokołem o wym. 2m x 2 m i wys. ok. 1 m. W każdej ze ścian cokołu zamocowana jest tablica granitowa dot. historii bitwy i jej uczestników. Jedna z tablic jest w języku węgierskim.

   Opis kontekstów historycznych

  Po walkach pod Ciernem, Warzynem i Czarncą, Chmieleński zebrał w Drochlinie rozproszony oddział chcąc osłonić formujących się strzelców kpt. Alberta Esterhazy’ego. W tym miejscu dotarła doń informacja o wysłaniu przeciwko niemu oddziału rosyjskiego złożonego z dwóch rot piechoty, dwóch szwadronów dragonów, stu kozaków oraz trzech dział i rakietników.
  W związku z zagrożeniem Chmieleński zarządził zgrupowanie oddziałów swojego i kpt. Esterhazy’ego. Łącznie dysponował ok. 800 żołnierzami – prawym skrzydłem, rozstawionym w lesie, dowodził płk. Teofil Władyczański, a lewym, rozłożonym we wsi, kpt. Esterhazy.
  Bitwę rozpoczęli Rosjanie ostrzałem artyleryjskim wsi, po którym nastąpił atak kolumny piechoty mającej opanować las na lewym skrzydle powstańców. Chmieleński polecił zajęcie lasu i zatrzymanie Rosjan, co Esterhazy szybko zrealizował, nawiązując następnie walkę ogniową z przeciwnikiem.
  Jednocześnie kawaleria powstańcza ruszyła do ataku na wroga. 600 kroków od linii rosyjskich Polacy pod ogniem karabinowym zostali zmuszeni do zatrzymania się. Przegrupowawszy się rozbili szyki rosyjskie atakiem na bagnety, po czym wycofali się. Wobec chaosu w szeregach rosyjskich Chmieleński polecił kolejne natarcie bagnetami, równoczesne z atakiem kawalerii na armaty.
  Powstańcza kawaleria nie była jednak zdolna do sprawnego działania, ponieważ jeszcze na początku bitwy została ostrzelana przez artylerię, a następnie rakietników. Ogień przeciwnika spowodował niewielkie straty, ale spłoszył konie, więc do zarządzonego ataku zdolnych było jedynie kilkunastu kawalerzystów. Kolejna salwa dział rosyjskich rozproszyła ich, a w trakcie szarży ranny został m.in. Adam Chmielowski, późniejszy św. Albert.


  Na lewym skrzydle trwały jednocześnie walki, którymi dowodził kpt. Esterhazy, jednak jego śmierć spowodowana postrzałem w głowę załamała walczących. Oddział został rozdzielony na dwie części i zaczął cofać się w kierunku sił głównych, ulegając dalszemu rozproszeniu. Ciężko ranny został wówczas dowodzący swoimi jednostkami płk. Władyczański, który zmarł wkrótce po bitwie.
  Brak dowodzenia na obu skrzydłach zmusił Chmieleńskiego do uporządkowanego odwrotu w kierunku Lgoczanki. Oddziały rosyjskie wkrótce zaprzestały pościgu i zajęły się rabowaniem wsi Bystrzanowice.
  W wyniku bitwy rannych lub poległych zostało 70 powstańców. Rosjanie doznali podobnych strat.
  Od 2002 r. organizowana jest corocznie w każdą ostatnią sobotę września inscenizacja Bitwy pod Mełchowem. Uroczystości rocznicowe rozpoczynają się poprzez złożenie kwiatów na starym cmentarzu w Lelowiena mogile powstańczej. Następnie odprawiona jest msza św. w intencji poległych bohaterów powstania w kaplicy św. Brata Alberta w Mełchowie. Pod zbiorową mogiłą powstańców odbywają się oficjalne uroczystości, składane wiązanki kwiatów, a harcerze prowadzą apel poległych oraz przedstawiony jest rys historyczny bitwy. Najbardziej widowiskowym punktem uroczystości jest inscenizacja walki z okresu powstania styczniowego. Rekonstrukcja wydarzeń odbywa się dokładnie w miejscu, w którym we wrześniu 1863 r. oddziały powstańcze stoczyły jedną z bitew powstania. W inscenizacji uczestniczą grupy z całej Polski. W organizację imprezy włączają się przede wszystkim Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie, Lelowskie Towarzystwo Historyczno – Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie, szkoły z terenu gminy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Pokaz walk uzupełniany jest efektownym ostrzałem artyleryjskim.
  Adam Chmielowski, został ciężko ranny w bitwie pod Miełchowem.

            Dane identyfikacyjne

  Województwo:          śląskie                                                        

  Gmina:       Lelów