Grodzisko Gąszczyk                                                                                                                                                                                                            

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  800-550 r. p.n.e.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Grodzisko Gąszczyk w Siedlcu-Podlesiu to wyjątkowe miejsce w gminie Mstów. Skalno-wyżynne grodzisko zajmuje powierzchnię ok. 0,98 hektara, posiada kształt owalny zbliżony do nieregularnego czworokąta, otoczone jest wałem kamienno-ziemnym. Przy jego budowie wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Północną i zachodnią część pierścienia wału wzniesiono nad stromym zboczem. Od strony łatwo dostępnej czyli od wschodu znajduje się podwójny wał i sucha fosa. Grodzisko w Siedlcu -Podlesiu jest dwu kulturowe. Stwierdzono tu pozostałości po osadzie pradziejowej kultury łużyckiej, datowanej na 800-550 roku p.n.e. oraz po grodzisku wczesnośredniowiecznym z IX-X w.

  Źródło: mstów.pl

          Opis kontekstów historycznych

  Pierwsze badania archeologiczne prowadzono tu w 1957 roku, potem w 1966. Natrafiono wtedy na materiały z wczesnej epoki żelaza oraz wczesnego średniowiecza. W 2010 roku badania rozpoczęli archeolodzy z Muzeum Częstochowskiego, kontynuowali je w 2011r. i w 2012r. Do tej pory odnaleziono tu m. in. obiekty o charakterze mieszkalnym – ziemiankę wczesnośredniowieczną, przedmioty żelazne, oprawę wykonaną z poroża jelenia, materiał ceramiczny kultury łużyckiej i wczesnośredniowieczny oraz tzw. prażnicę. Prażnica to forma ceramiczna, służąca do różnorakich czynności kuchennych np. podsuszanie ziarna przed jego rozdrobnieniem, prażenie zboża w celach konsumpcyjnych, sporządzanie placków, prażmy i innych potraw. Prażnice prawdopodobnie mogły też być wykorzystywane jako „przenośne paleniska”, umożliwiały przeniesienie do wnętrza budynku żaru z użytkowanego poza domostwem paleniska.

  Źródło: mstów.pl
  Źródło: mstów.pl
     Dane identyfikacyjne

  Województwo: śląskie
  Gmina: Mstów