Kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy w Koniecpolu

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1 połowa XVII wieku

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Wspaniałym zabytkiem miasta powstałym w XVII wieku jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy.
  Kościół pod wezwaniem św. Trójcy to budowla wczesnobarokowa. Zbudowany został częściowo z cegły, a częściowo z kamienia cisowego, podobnie jak gzymsy wewnątrz i na zewnątrz kościoła.
  Świątynię zbudowano na rzucie prostokąta z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Kościół posiada sklepienia kolebkowe, nad krzyżem transeptu – sklepienie kopulaste, natomiast w zakrystii kolebkowo – krzyżowe. Wokół kościoła biegnie mur z ozdobną bramą wraz z dzwonnicą i zegarnicą – umieszczonymi w narożach prostokąta od strony frontu.
  Wyposażenie kościoła jest bardzo bogate. Należą do niego m.in. monumentalny ołtarz główny z wielkim obrazem nawiązującym do wezwania świątyni, przedstawiającym Adorację Trójcy Świętej, namalowanym przez wybitnego włoskiego malarza Tomasza Dolabelli, kilka ołtarzy i obrazów (między innymi cenne Ukrzyżowanie wykonane na początku XVII wieku), ambona, chór muzyczny z organami, konfesjonały i ławki.

  Fragment wnętrza kościoła. Rok 1887. Źródło: fotopolska.eu

  Opis kontekstów historycznych

  Zamiar wzniesienia świątyni w Koniecpolu podjęty został przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego z chwilą otrzymania buławy polnej. Budowa jednak rozpoczęła się dopiero w 1633 roku, gdyż hetman Stanisław Koniecpolski w czasie wyprawy wojennej w 1620 roku dostał się do niewoli, z której powrócił w roku 1623. Prace nad budową świątyni ukończone zostały w 1638 roku, a w 1644 konsekrował ją arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński.
  Kościół posiada dwie cenne pamiątki związane z fundatorem budowli. Pierwsza to symboliczny nagrobek hetmana Stanisława Koniecpolskiego w formie sarkofagu z rzeźbą leżącego rycerza, wystawiony przez Henryka Potockiego. Drugą pamiątką jest XIX – wieczna kopia obrazu Henryka Potockiego z XVII wieku przedstawiająca hetmana Stanisława Koniecpolskiego na koniu. W prawym dolnym rogu płótna umieszczony jest monogram H.P. (Henryk Potocki) jako tego, który pierwszy namalował portret hetmana, a nieco na prawo widnieje monogram C.N. (prawdopodobnie Cyprian Norwid) z datą 1841 rok.

  Kościół i rynek w Koniecpolu. 1875 r. Źródło: fotopolska.eu
  Kościół i rynek w Koniecpolu. 2021 r. Źródło: fotopolska.eu

            Dane identyfikacyjne

  Województwo:  śląskie                                                            

  Gmina:  Koniecpol