Rezerwat przyrody florystycznofaunistyczny „Krzywicki Mszar”

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Rezerwat przyrody florystycznofaunistyczny „Krzywicki Mszar” znajduje się zaledwie pół kilometra od wsi Krzywice. Jego celem jest „zachowanie torfowiska wysokiego oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych reprezentujących różne siedliska podlegające prawnej ochronie, a także gatunki roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych”. Rezerwat ustanowiony został Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 2 IV 2010 r. Na mszarze występuje chroniona rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna i szereg gatunków mchów torfowców charakterystycznych dla takiego ekosystemu. Liczne gatunki płazów: kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropucha szara oraz żaby moczarowa i jeziorkowa, z gadów – padalec i jaszczurka zwinka.

  „Oczko jeżogłówkowe” w rezerwacie przyrody florystycznofaunistycznym „Krzywicki Mszar” Źródło: Gmina Osina


  W rezerwacie ochroną objęte zostały użytki ekologiczne: „Oczka jeżogłówkowe” i „Zatopiony las”.

  Województwo:   zachodniopomorskie                                                               

  Gmina:      Osina