Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Cmentarz parafialny „Na Zjawieniu”

  Położony jest w południowo -zachodniej części Radomyśla nad doliną...

  Krzyż nad Graniczką

  Rodziny zamordowanych podchorążych czekały 58 lat – do 12...

  Kościół pw. św. Tomasza

  Czas powstania: XVI w. Opis kontekstów historycznych: Pierwszy kościół w tym miejscu...

  Góra „Dorotka” w Będzinie

  Czas powstania: nie dotyczy Opis cech fizycznych: Wzgórze Przemienienia Pańskiego w Będzinie...

  Będzińskie targowisko

  Czas powstania: lata 20. XX w. Opis cech fizycznych: Przy ul. Gzichowskiej...

  Udostępnij

  Czas powstania: Bractwo Kurkowe w Bninie (K-BBK) powstało w 1745 roku, a w Kórniku w 1749 roku. Nawiązując do tradycji tych dwóch organizacji Kórnicko-Bnińskie Bractwo zarejestrowano w 1987 roku.

  Choć historia bractw strzeleckich tego typu w Polsce sięga średniowiecza, po II wojnie światowej zakazano ich działalności. Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe było pierwszym w kraju zarejestrowanym po okupacji hitlerowskiej Bractwem Kurkowym i było wzorcem dla kolejnych odradzajcych się organizacji tego typu. Jest dziś organizacją działającą na zasadzie stowarzyszenia. Patronem K-BBK jest ks. Szczepan Janasik.

  K-BBK jest obecnie istotnym elementem kolorytu kulturalnego i społecznego naszej gminy. Bracia organizują tradycyjne strzelania, ale także reprezentują Kórnik i Bnin biorąc udział w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach i uroczystościach w kraju i za jego granicami. Podczas niemal wszystkich imprez na terenie gminy widać charakterystyczne mundury i kapelusze z piórami jakie noszą kurkowi Bracia. Niektóre wydarzenia rozpoczyna wystrzał z brackiej wiwatowej armatki.

  Zgodnie ze statutem organizowane jest sześć obowiązkowych turniejów strzeleckich w roku. Wszystkie turnieje odbywają się na brackiej strzelnicy w Skrzynkach. Zgodnie z wielowiekową tradycją strzela się z broni palnej do tarczy drewnianej kołkowanej. Królem lub zwycięzcą turnieju zostaje ten brat, który trafi najbliżej środka tarczy. W czasie wszystkich turniejów odbywają się strzelania towarzyszące, a także tradycyjne strzelania do drewnianego kura umocowanego na żerdzi. Oprócz strzelań statutowych organizowane są turnieje dla mieszkańców miasta i okolic, dla służb mundurowych, dla burmistrzów, sołtysów i radnych powiatu poznańskiego. W turniejach uczestniczą również bracia kurkowi z zaprzyjaźnionych organizacji strzeleckich. Każdego roku zwycięzca Turnieju Zielonoświątkowego otrzymuje tytuł Króla Kurkowego.Podczas uroczystej proklamacji odbywającej się na podzamczu Zamku Kórnickiego w obecności braci kurkowych, rodzin oraz władz miasta i mieszkańców zostaje mu wręczony łańcuch królewski. Do obowiązków Króla Kurkowego i jego rycerzy należy reprezentowanie bractwa w ciągu następnego roku, a także organizacja kurkowego balu królewskiego w najbliższym karnawale.

  Ruch kurkowy, znany w Polsce od średniowiecza, w Kórniku i Bninie rozwinął się w XVIII w. z inicjatywy Teofili Szołdrskiej-Potulickiej, właścicielki miasteczek Bnin i Kórnik, kojarzonej dziś jako legendarna Biała Dama. Na podstawie przywileju króla Augusta III z dnia 9 stycznia 1745 roku, powołano cech strzelecki w Bninie. Zachował się statut Bractwa Kurkowego w Kórniku z 1749 r, spisany na pergaminie., podpisany przez Teofilę Szołdrską Potulicką.

  Oryginał statutu Bractwa w Kórniku z 1749 r.

  Wśród wielu znanych dokumentów z XIX wieku znajduje się statut Bractwa Kurkowego w Bninie z 4 czerwca 1889 r. Bractwa działały prężnie mimo zaborów i prób germanizacji.

  W okresie międzywojennym działalność bractw kwitła. Jeszcze w sierpniu 1939 roku odbył się w Kórniku tradycyjny Turniej Żniwny. Niestety okupacja niemiecka, a później likwidacja bractw strzeleckich przez władze komunistyczne przerwały kilkusetletnią historię tych organizacji.

  Inspiratorem reaktywacji bractwa w Kórniku był dr Kazimierz Krawiarz. Po wieloletnich staraniach, które rozpoczęły się w 1983 roku, 17 grudnia 1987 r. nastąpiła rejestracja stowarzyszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku. Pierwsze zawody strzeleckie, odbyły się w Zielone Świątki w 1988 r.

  Zdjęcie podczas pierwszego strzelania o tytuł królewski 1988 r.

  Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe to pierwsze strzeleckie Bractwo Kurkowe zarejestrowane w Polsce po drugiej wojnie światowej, które w swoim statucie miało wpisane „kultywowanie tradycji kurkowych”. Wszystkie nowopowstające bractwa w Polsce korzystały z materiałów opracowanych właśnie w Kórniku. W 1990 r. Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe brało udział w reaktywowaniu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

  Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe było również pionierem współpracy odnowionych polskich bractw kurkowych z ruchem kurkowym w Europie Zachodniej. W styczniu 1989 r., wspólne z braćmi z Krakowa nawiązaliśmy kontakt z Gildą Strzelecką z Helden-Paningen w Holandii. Wizyta braci z Helden w Polsce w lipcu tego samego roku zaowocowała nawiązaniem współpracy z Europejską Federacją Bractw Kurkowych (EGS), w wyniku czego bracia zostali zaproszeni jako goście na VIII Europejski Zjazd Bractw Strzeleckich w Valkenburgu aan de Geul w Holandii. W marcu 1990 r. Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe zostało pełnoprawnym członkiem EGS.

  W 2005 r. bractwo ukończyło budowę nowej siedziby, w skład której wchodzi własna strzelnica ze wszystkimi wymaganymi atestami. W 2011 r. bractwo zorganizowało uroczystości na XX-lecie reaktywowania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – do Kórnika przybyło około 400 braci kurkowych z 45 bractw z całej Polski oraz delegacje z Niemiec, z Belgii oraz z europejskiej federacji EGS.

  Poprzedni artykułFundacja Zakłady Kórnickie (FZK)
  Następny artykułDwa ratusze