Izba Pamiątek Regionalnych w Kórniku-Bninie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Izba Pamiątek Regionalnych w Kórniku-Bninie została założona w 2012 roku. 

  Okolice Kórnika i Bnina mają bogatą historię. Bezcenne zbiory zgromadzone w Zamku i przepiękne Arboretum oraz historia magnackich rodów dawnych właścicieli są znane w całym kraju i na świecie, jednak ich blask w dużym stopniu pozostawia na drugim planie dzieje lokalne. By pielęgnować pamięć o mieszkańcach ziemi kórnickiej powstała Izba Pamiątek Regionalnych.


  Izba gromadzi zarówno kolekcje eksponatów archeologicznych, jak i historycznych oraz etnograficznych. W sali mansardowego poddasza ratusza w Bninie zgromadzono znaleziska pochodzące z wykopalisk na Półwyspie Szyja w Bninie oraz cmentarzyskach w pobliskich Biernatkach (okres od epoki brązu do średniowiecza), ponadto pozostałości pochodzące z dawnego kościoła gotyckiego, istniejącego w Bninie do 1942 roku.

  Dzieje dawnej architektury w Kórniku i Bninie prezentują też makiety zabytkowych budowli, w tym tych już dzisiaj nieistniejących, jak drewniana synagoga kórnicka z XVIII wieku, zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Kilka gablot poświęcono kolekcji etnograficznej: można zobaczyć tam instrumenty muzyczne, strój, jak też sprzęty codziennego użytku. Znajdują się tutaj także oryginalne grafiki Wincentego Kielisińskiego, rysownika i bibliotekarza pracującego u Tytusa Działyńskiego, pokazujące stroje mieszkańców Kórnika z lat 40-tych XIX wieku. Niezwykle cenna jest także kolekcja dokumentów i starodruków w języku niemieckim. W zbiorach IPR zobaczyć można obrazy autorstwa Karola Mielżyńskiego, wałki fonograficzne z jednymi z pierwszych nagrań Mazurka Dąbrowskiego, wydanie Biblii Lutra z 1700 roku oraz dzieła innych teologów protestanckich, a także utwory Johanna Wolfganga Goethego.

  Osobna sala poświęcona jest rodzinie Szymborskich. Na wystawie możemy zobaczyć dokumenty, listy, dawne fotografie Wisławy Szymborskiej i członków jej rodziny. Warto tu wspomnieć, że Wincent Szymborski, ojciec poetki był urzędnikiem związanym z majatkiem kórnickim i osobą zaufaną dla hrabiego Władysława Zamoyskiego.

  Poza stałą ekspozycją, w Izbie Pamiątek Regionalnych odbywają się wystawy czasowe.

  Pod opieką IPR znajduje się również kuźnia z 1909 roku, zbudowana na Piaskach. Znajdują się tam eksponaty związane z rzemiosłem.


  Kustoszem Izby jest Kazimierz Krawiarz, który od ponad 40 lat zbiera dokumenty i pamiątki związane z historią ziemi kórnicko-bnińskiej. 

  Izba mieści się w barokowym ratuszu wzniesionym w 1777 r. przez Teofilę Szołdrską-Potulicką, właścicielkę Kórnika i Bnina, wielce zasłużoną w jego rozwój w trudnym dla Polski wieku XVIII. Gdy w latach 2008 – 2011 ratusz bniński był remontowany władze samorządowe zadecydowały, by jego część przysposobić na obiekt muzealny, i aby gromadzić tu pamiątki związane z miastem i gminą. Na mansardowym poddaszu zmieściła się dość obszerna sala, w której prezentowane są zbiory Izby oraz kilka mniejszych pomieszczeń.

  Rolę kustosza powierzono Kazimierzowi Krawiarzowi, wcześniej pracownikowi naukowemu związanemu z Instytutem Dendrologii. IPR podlega Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury. Część eksponatów pochodzi od mieszkańców, którzy przynoszą tu pamiątki po przodkach i ciekawe znaleziska.

  Powstanie Izby Szymborskich było inicjatywą kustosza, który znał osobiście Wisławę Szymborską.  

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł