Bnin

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Powstał przed 1232

  Bnin jest dawnym miastem w Wielkopolsce o bogatej historii. Mimo, że
  utracił prawa miejskie w latach 30-tych XX wieku, a później został włączony
  administracyjnie do miasta Kórnika, nadal zachował swoją odrębność przestrzenną
  i osobne, wyraźne miejskie założenia. Nazwa Bnin widnieje w oficjalnym,
  ministerialnym spisie nazw miejscowości, ale funkcjonuje oficjalnie już tylko
  jako nazwa obrębu geodezyjnego i lokalnej parafii rzymsko-katolickiej. Mimo to
  nieoficjalnie nazwa nadal używana jest przez mieszkańców, a nawet funkcjonują
  znaki drogowe określające granice miejscowości. Rdzenni mieszkańcy i lokalne
  władze od lat starają się o przywrócenie praw miejskich Bninowi, bez
  oddzielania go administracyjnie od gminy Kórnik i bez wydzielania odrębnych
  władz samorządowych. 

  Zabytki Bnina:

  • grodzisko na półwyspie Szyja z archeologicznymi śladami osady ludności 
   kultury łużyckiej oraz pozostałościami grodziska wybudowanego przez pierwszych
   Piastów.
  • ratusz
  • otoczenie dawnego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha
   Probostwo
  • obecny kościół rzymsko-katolicki – dawny kościół ewangelicki
  • dawna pastorówka
  • dawny szpital
  • ceglany budynek szkoły podstawowej

  W Bninie urodzili się m. in. znany niemiecki kompozytor Gustav
  Graben-Hoffmann, działacz patriotyczny Jakub Krotowski-Krauthofer, Julia
  Molińska-Woykowska publicystka i pisarka oraz piłkarz Edmund Rochowicz.

  Tło historyczne:

  Na należącym do późniejszego Bnina półwyspie  wcinającym się w wody
  Jeziora Bnińskiego (półwysep Szyja) przez około trzy stulecia – od VIII do V w.
  p.n.e  istniała osada o naturalnie obronnym charakterze.

  Na pozostałościach tej osady około 940 roku naszej ery przodkowie Mieszka I
  wznieśli solidny gród z podgrodziem. Z pierwszej połowy XIII wieku pochodzą
  pozostałości grodziska stożkowatego – kasztelańskiej siedziby na kopcu, która
  była rozbudowywana, ale też niszczona przez napastników.

  Pierwsza wzmianka o Bninie jako grodzie kasztelańskim pochodzi z dokumentów
  księcia Władysława Odonica wystawionych dla templariuszy  w 1232 roku.
  Powołuje się on na świadectwo kasztelana bnińskiego Bogumiła. Rola grodu
  bnińskiego położonego na szlaku łączącym Wielkopolskę ze Śląskiem była
  znacząca. 

  W latach 1386 – 1395 Bnin stał się miastem na mocy przywileju Władysława
  Jagiełły. Wcześniej natomiast przeszedł w ręce Łodziów – było to
  najprawdopodobniej przed 1273 rokiem. Kasztelanem bnińskim był wówczas
  Przedpełk. W XV wieku o Bnin dbał biskup poznański Andrzej Bniński, który rozbudował
  miasto, a w 1463 roku ufundował tu gotycki kościół. Bnińscy władali miastem do
  XVII wieku. W połowie XVI wieku Bnin na krótko przeszedł na własność Górków, by
  pod koniec tego stulecia prawdopodobnie drogą wykupu stać się własnością
  Opalińskich, stanowiących starszą linię rodu Łodziów z Bnina. Od początku XVII
  wieku Bnin należał do właścicieli Kórnika.
  W 1934 roku odebrano Bninowi prawa miejskie. 20 II 1961 roku na mocy
  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zlikwidowano nazwę Bnin i włączono
  miejscowość oraz Prowent do Kórnika. Obecnie nazwa Bnin używana jest umownie w
  odniesieniu do południowej części miasta Kórnika.

  Nazwa Bnin wywodzi się od nazwy rośliny bniec zwanej też ben.

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł