Rezerwat przyrody Glinki

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Rezerwat przyrody „Glinki” założono w roku 1971.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Rezerwat przyrody „Glinki” mieści się w gminie Sztabin, na terenie i pod nadzorem nadleśnictwa Augustów. Jest to niewielki rezerwat o powierzchni 1.79 hektara.

  Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 13 października 1971 roku. Rezerwat zalicza się do rodzaju rezerwatów typu florystycznego, podtypu roślin zarodnikowych. Typ ekosystemu występującego w rezerwacie to ekosystem leśny i borowy, zaś podtyp– lasów mieszanych nizinnych.

  Opis kontekstów przyrodniczych

  Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej. W ramach zadań ochronnych przewidziane jest zaniechanie działań w otoczeniu rezerwatu mogących spowodować zmianę poziomu wód gruntowych w jego granicach, a także kontrolowana regulacja ocienienia stanowisk pióropusznika, polegająca na ewentualnym usuwaniu roślinności zacieniającej te stanowiska.

  Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest stanowisko paproci pióropusznika strusiego (ok. 450 sztuk) – jedyne w północno- wschodniej części Puszczy Augustowskiej. Osobliwością rezerwatu jest również gromadne występowanie czosnku niedźwiedziego. Jedyny typ lasu występujący na terenie rezerwatu to grąd czyśćcowy i murszowy.

  Poprzedni artykułRezerwat przyrody Kozi Rynek
  Następny artykułŚluza Dębowo