Synagoga w Szydłowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1534-1564

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Jest to najstarsza synagoga w województwie świętokrzyskim i jedna z najstarszych w Polsce. Znajduje się ona w północnej części Szydłowa, w obrębie murów obronnych.

  Jest to późnogotycki budynek zbudowany z kamienia łamanego z późnogotyckim gzymsem kapnikowym. Elewacja jest oszkarpowana. Ściany zwieńczone są murem attykowym z blankami kryjącymi dach. Do synagogi dobudowano przybudówkę, gdzie na piętrze znajdował się babiniec. Sala modlitw posiada sklepienia kolebkowe z lunetami i późnorenesansową dekoracją.Na ścianie znajduje się wmurowany aron-ha-kodesz z XVII w.

  W budynku obecnie swoja siedzibę ma Miejsko-Gminne Centrum Kultury. W głównej sali prezentowana jest wystawa judaików (świeczników, Korony Tory i wskaźników do czytania– jadów). Wewnątrz znajdują się rzeźby: czterometrowy posąg Mojżesza „Dekalog” i rzeźba „Dawid Psalmista”, jak również osiemnaście płaskorzeźb ukazujących sceny ze Starego Testamentu.

  Opis kontekstów historycznych

  Żydzi osiedlali się w Szydłowie już pod koniec XIV w. W 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdził Żydom z Szydłowa przywilej żydowski Bolesława Pobożnego z 1264 r. Pierwsze dane o liczbie żydów w mieście pochodzą z 1564 r, kiedy odnotowano zamieszkiwanie tutaj 14 gospodarzy żydowskich. Od tego momentu społeczność ta się powiększała.

  Wraz z upadkiem znaczenia Szydłowa, od XVIII w. malało znaczenie tutejszej gminy żydowskiej. Stopniowo upadał handel i ubożała społeczność żydowska.

  Na początku XIX w. około połowę populacji Szydłowa stanowili Żydzi. W latach międzywojennych w Szydłowie znajdowały się dom modlitw, mykwa, cheder, jatka i cmentarz. W 1942 r. społeczność wywieziono do Chmielnika, skąd dalej wysłano ich na eksterminację, głównie do obozu w Treblince.

  Synagoga została zbudowana w XVI w. W 1699 r. wykonano polichromie ścian Sali modlitw. W 1784 r. kolejne zdobienia wykonał Jehuda Lejb. Pod koniec XIX w. w synagodze wybuch pożar i ozdobne malowidła w jej wnętrzu zostały zniszczone. Bożnicę odbudowano w latach 20. XX w. Kolejne zniszczenia budynku miały miejsce podczas II wojny światowej. W latach powojennych znajdowało się tu kino i magazyn. W 1978 r. budynek wyremontowano i oddano na cele kulturalne.