Izbicki Przełom Wieprza

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Hinko Ethiopus

  Czas powstania: XIV w. opis kontekstów historycznych: Początki osadnictwa na będzińskiej...

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Udostępnij

  Przepływająca przez Gminę rzeka Wieprz jest jedną z największych rzek we wschodniej Polsce (jej całkowita długość wynosi 368,3 km) a dzięki centralnemu położeniu oraz trasie przepływu jest określana jako główna rzeka Lubelszczyzny. To jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych w regionie, ponieważ tworzy liczne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Fragment doliny rzeki od wsi Tarzymiechy do miasta Krasnystaw, zajmujący ponad 1778 ha powierzchni, pod nazwą „Izbicki Przełom Wieprza” jako specjalny obszar ochrony siedlisk wszedł w skład sieci Natura 2000.

  Dolina rzeki osiąga w tej okolicy bardzo duże rozmiary (nawet do 6 km szerokości), rzeka tworzy tu imponujące naturalne zakola i wysepki. Jej koryto (do 200 m szerokości) zachowało swój naturalny, silnie meandrujący charakter, a w całej Europie pozostało już bardzo niewiele rzek o naturalnym biegu, meandrujących jak Wieprz. Meandry czyli zakola – pętlowate, wygięte odcinki rzeki zawarte między jej dwoma zakrętami o tym samym kierunku – są najważniejszym, najbardziej zauważalnym atutem krajobrazowym doliny rzeki i jej „izbickiego przełomu”. 

  Walorami krajobrazowymi obszaru są także dominujące w dnie doliny łąki, okresowo podtapiane oraz zbocza doliny, fragmentami strome, dobrze nasłonecznione, porośnięte murawami kserotermicznymi i roślinnością stepową, co wpływa na występowanie tutaj zróżnicowanych siedlisk i całego bogactwa gatunków roślin i zwierząt, m.in. bobra europejskiego i wydry, wielu gatunków ptaków, ryb, gadów, płazów, bezkręgowców. Występuje tu żółw błotny umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze jako gatunek zagrożony wyginięciem. Obszar jest miejscem występowania zagrożonych w Polsce gatunków roślin naczyniowych, znajduje się tu np. jedyne w Polsce stanowisko przetacznika zwodnego – rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

  Walory przyrodnicze i krajobrazowe stwarzają doskonałe warunki do rozwoju turystyki aktywnej, głównie kajakowej. W centrum Izbickiego Przełomu Wieprza, na przeciwległych brzegach rzeki, znajdują się dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości – Tarnogóra i Izbica.

  SOKiS

  Zdjęcie: Łukasz Domszy
  Zdjęcie: Łukasz Domszy
  Rzeka Wieprz w okolicach Tarnogóry, zdjęcie: SOKiS
  Rzeka Wieprz w okolicach Tarnogóry, zdjęcie: SOKiS
  Rzeka Wieprz w okolicach Tarnogóry, zdjęcie: SOKiS