Tradycja górników siarkowych w Staszowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Rezerwat „Łęka”

  Utworzony zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa...

  Ujście Sanu do Wisły w Dąbrówce Pniowskiej

  Dąbrówka Pniowska to wieś w Polsce położona w województwie...

  Cementownia Grodziec

  Czas powstania: 1857 r. Opis kontekstów historycznych: Pozostałości zabudowań Cementowni Grodziec...

  Zamek w Będzinie

  Czas powstania: przełom XIV w. Opis kontekstów historycznych: Będziński zamek jest...

  Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

  Czas powstania: 2001 r. Opis kontekstów historycznych: Bractwo Rycerskie Zamku Będzin...

  Udostępnij

  Czas powstania

  lata 60 XX w.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Święto górnicze w Staszowie wiąże się z istnieniem na tych terenach jedynej czynnej na świecie kopalni siarki pozyskiwanej jako surowiec naturalny. Rokrocznie, 4 grudnia, w kościele św. Barbary mają miejsce uroczystość ku czci patronki – św. Barbary i górników pracujących w zakładach siarkowych. Uroczystości towarzyszy orkiestra zakładów Grupy Azoty Kopalnie i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

  Obchody Barbórki. Fot. archiwum parafii św. Barbary w Staszowie

  Atrakcją jest kościół św. Barbary o cechach postmodernizmu. Jest to jednonawowa świątynia z dwiema kaplicami bocznymi. Bryła oparta jest na planie kwadratu. Nad ołtarzem znajduje się figura św. Barbary.

  Opis kontekstów historycznych

  W Polsce wydobywano siarkę od XV w. Kopalnie znajdowały się na Górnym Śląsku, w okolicach Krakowa i w województwie świętokrzyskim. Zasoby te jednak wyczerpano do II wojny światowej. W latach 1953-1976 odkryto kolejne złoża siarki rodzimej. W 1964 r. uruchomiono kopalnię doświadczalną w Grzybowie koło Staszowa. Górnictwo siarkowe stanowiło ważną gałąź przemysłową państwa. W 1966 r. wydobyto pierwszą tonę siarki metodą podziemnego wytopu. Instalacje doświadczalne zostały rozbudowane i utworzono tu Przedsiębiorstwo Doświadczalne – Kopalnia Siarki „Grzybów”. Kopalnia w Grzybowie działała do 1996 r.  W 1993 r. uruchomiono wydobycie siarki w Kopalni „Osiek” w pobliskim Osieku. W 2013 r. większość akcji spółki przejęła Grupa Azoty S.A.

  Zakłady siarkowe były miejsce pracy dla wielu Staszowian. Wielu osiedlało się tu w poszukiwaniu pracy w przedsiębiorstwie. Na osiedlu ze wsparcia mieszkańców powstał kościół parafialny św. Barbary, który swoją patronem nawiązuje do tradycji górniczych terenu. Parafia powstała w 1989 r., początkowo jednak nabożeństwa odbywały się w drewnianym kościele aż do II połowy lat 90-tych XX w. Kościół murowany został budowany w latach 1990-2000 wg projektów opracowanych w zespole prof. Wiktora Zina i prof. Andrzeja Kadłuczki.

  W 2020 r. na trenerach zielonych otaczających parafię powstał Park Miejski im. Górników Siarkowych, upamiętniający tradycje górnicze okolicy.

  Wejście do parku miejskiego im. Górników Siarkowych