Dolina Rzeki Rospudy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy został wyznaczony w roku 1991.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 23 710,86 hektarów i rozciąga się na długości 52 kilometrów. Obejmuje większą część doliny rzecznej Rospudy, będącej górnym biegiem rzeki Netty.

  Obszar został wyznaczony w 1991 roku. Dolna dolina Rospudy stanowi część Puszczy Augustowskiej. Celem utworzenia obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.

  Dolina rzeki Rospudy jest unikatem na skalę europejską. Na terenie gminy Bakałarzewo obszar zajmuje powierzchnię 3297,12 ha i charakteryzuje się specyficzną szatą roślinną, a także występowaniem rzadkich i chronionych gatunków flory charakterystycznych dla torfów niskich i wysokich. Występują tu również chronione gatunki całej rozpiętości przedstawicieli fauny.

  Opis kontekstów przyrodniczych

  Dolina Rospudy jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 20 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego, rośliny wpisanej do Polskiej czerwonej księgi roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku storczyka krwistego o żółtych kwiatach. Występują tu także inne rzadkie rośliny chronione.

  Fauna bezkręgowców i kręgowców obfituje tu w gatunki rzadkie, zagrożone i objęte ochroną prawną.

  Nadzór nad Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

  Południowa część obszaru chronionego krajobrazu znajduje się w sieci Natura 2000, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą Ostoja Augustowska oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska. „Dolina Górnej Rospudy” do miejscowości Raczki został zaproponowany jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

  Rokrocznie tysiące turystów spływają rzeką, podziwiając jej piękno i poznając bogatą historię rzeki przepływającej przez Bakałarzewo i okoliczne jeziora.

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł