Rezerwaty przyrody

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Cmentarz parafialny „Na Zjawieniu”

  Położony jest w południowo -zachodniej części Radomyśla nad doliną...

  Krzyż nad Graniczką

  Rodziny zamordowanych podchorążych czekały 58 lat – do 12...

  Kościół pw. św. Tomasza

  Czas powstania: XVI w. Opis kontekstów historycznych: Pierwszy kościół w tym miejscu...

  Góra „Dorotka” w Będzinie

  Czas powstania: nie dotyczy Opis cech fizycznych: Wzgórze Przemienienia Pańskiego w Będzinie...

  Będzińskie targowisko

  Czas powstania: lata 20. XX w. Opis cech fizycznych: Przy ul. Gzichowskiej...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Znajdujące się na terenie gminy Augustów rezerwaty przyrody założono w latach 1963-1980.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Do rezerwatów przyrody na terenie gminy Augustów możemy zaliczyć rezerwat przyrody „Brzozowy grąd” i rezerwat przyrody „Stara ruda”.

  Rezerwat przyrody Brzozowy Grąd – położony jest na wyspie Brzozowy Grąd na jeziorze Studzienicznym. Powierzchnia rezerwatu wynosi tylko 0,08 ha.

  Rezerwat przyrody Stara Ruda – położony jest na granicy Augustowa i gminy Płaska, między stawem Sajenek a Kanałem Augustowskim. Jego powierzchnia wynosi 83,15 ha.

  Opis kontekstów historycznych

  Rezerwaty powołano do życia w roku 1963 (Brzozowy Grąd) i 1980 (Stara Ruda).

  Rezerwat przyrody Brzozowy Grąd leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie oraz dwóch obszarów sieci Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska” oraz obszaru siedliskowego „Ostoja Augustowska” .

  Rezerwat przyrody Stara Ruda Zajmuje górną część rynnowej doliny polodowcowej, o łagodnym nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, a także częściowo otaczające ją wyniesienia. Źródliska, dające początek Rudawce wpadającej do stawu Sajenko, znajdują się w górnej części doliny. Nazwa rzeczki i rezerwatu pochodzi od istniejącej dawniej w okolicy rudni, w której od XVII w. do 1911 r. produkowano żelazo z rudy darniowej.

  Oba rezerwaty charakteryzują się specyficzną szatą roślinną, a także występującymi tu rzadkimi gatunkami zwierząt. W rezerwacie Brzozowy Grąd przedmiotem ochrony jest obuwik pospolity, rzadka roślina z rodziny storczykowatych, zaś w rezerwacje Stara Ruda przedmiotem ochrony są źródliska rzeki Rudawki (otoczone łęgiem jesionowo-olszowym) i fragment borów torfowcowych. Występują tu m.in. tacy przedstawiciele fauny, jak zimorodek, bielik, a także ssaki- sarny, jelenie, łosie.

  Obuwik pospolity. Fot. Piotr Fiedorowicz