Centrum Edukacji Ekologicznej „Zielona pracownia” w Pysznicy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  CEE powstało w 2012 r. roku dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z myślą o prowadzeniu edukacji ekologicznej na świeżym powietrzu. Centrum Edukacji Ekologicznej jest pod opieką Publicznej Szkoły Podstawowej w Pysznicy.

  Działania CEE stanowią uzupełnienie edukacji formalnej dla pracujących w szkole nauczycieli oraz instytucji profesjonalnie zajmujących się ochroną środowiska, a także miejscem udostępnia lokalnej społeczności rzetelnej informacji o stanie środowiska.
  Działania centrów stanowią uzupełnienie wiedzy zdobywanej przez uczniów z podręczników. Wiedza ta poparta doświadczeniem podczas zajęć w CEE może sprawić by była bardziej zrozumiała i lepiej zapamiętana.
  Zajęcia terenowe mają pobudzić wrodzoną ciekawość, szczególnie dzieci, a powstałe podczas zajęć pytania mają zachęcić uczniów do dalszego poszukiwania wiedzy w różnorodnych źródłach informacji (internet, podręczniki, itp.).

  Centrum Edukacji Ekologicznej „Zielona pracownia” w dawnych pysznickich „Olszynkach” jest dostępne cała dobę. Jest tu ogród skalny, leśny i wiejski, są alejki oraz zegar słoneczny. Na obszarze CEE zasadzono około 800 roślin. „Zielona pracownia” – ogród ekologiczny w pysznickich „Olszynkach” gdzie powstały m.in. ogród skalny, leśny, wiejski, piaszczysty, biocenotyczny, alejki oraz drobna roślinności.

  Tworzone w gminie Pysznica Centra Edukacji Ekologicznej mają służyć powszechnej edukacji ekologicznej obejmującej przede wszystkim dzieci i młodzież szkolną z całej gminy, jak również dorosłych mieszkańców gminy Pysznica, poprzez organizowanie różnorodnych form popularyzujących wiedzę ekologiczną.

  Centrum stanowi m.in. miejsca ekspozycji rodzimej roślinności, która występowała na tym terenie pod koniec XIX w. jako kontrpropozycję do obecnych nasadzeń w ogrodach przydomowych (tuje, iglaki), które nie są korzystne dla lokalnych ekosystemów. Ta szeroko pojęta edukacja ekologiczna dla mieszkańców gminy ma za zadanie zainteresowanie ogrodami ekologicznymi, w których tworzone lub odtwarzane są naturalne układy roślinne, wykorzystywane są potencjalne siedliska, przywracane stare, historyczne odmiany roślin dla ochrony różnorodności biologicznej.


  Mieszkańcy gminy mogą samodzielnie prowadzić obserwacje roślinności i zaproponowanych rozwiązań w zakresie ogrodów ekologicznych, by następnie móc zastosować je w swoich ogrodach przydomowych.
  Centra edukacji ekologicznej w gminie Pysznica są związane tematycznie i lokalizacyjnie z następującymi obszarami chronionymi:

  • rosiczka okrągłolistna i widłak torfowy rosnące w miejscowości Pysznica na działce nr 1187 (dawna żwirownia) – wpis pod nr 100 w wykazie pomników przyrody będącego załącznikiem Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody,
  • rezerwat leśny „Jastkowice” o powierzchni 45,76 ha położony w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”, który został utworzony w 1984 r. Powierzchnia parku wynosi 39 150 ha, a strefy ochronnej (otuliny) 60 500 ha. Jest on elementem strefy chronionego krajobrazu obejmującego Puszcze Solska i Sandomierska oraz dolinę Sanu i Wisły.