Polanów

  Pałac w Cetuniu

  Pałac położony jest pośrodku wsi. Został on zbudowany w...

  Święta Góra pod Polanowem

  Położona niedaleko Polanowa i górująca nad nim swoim masywem...

  Pasieka „Łąka Bąka”

  W niewielkiej osadzie Kępiny, leżącej przy drodze Bobolice-Żydowo, znajduje...

  Ruiny fabryki w Gołogórze

  Monumentalne, betonowe obiekty fabryczne, stanowiące pozostałość po przemyśle III...

  Elektrownia w Żydowie

  Elektrownia szczytowo-pompowa, oddana zostałą do użytkowania w 1971 roku....

  Kosy z Żydowa

  Na dawnej wsi pomorskiej nie mogło zabraknąć kowala, wysoko...

  Kościół w Żydowie

  Kościół położony jest w centrum wsi i otoczony wyniosłymi...

  Zamek w Krągu

  W 1475 roku rycerz Adam Podewils miał ocalić życie...

  Kościół w Krągu

  To jeden z nielicznych renesansowych kościołów w tej części...

  Cmentarzysko kurhanowe niedaleko Rosochy

  Na północnym brzegu Jeziora Wielkiego położone jest cmentarzysko składające...

  Cmentarz dla psów w Nacławiu

  Dawne parki dworskie pełniły różnorakie funkcje łącząc sferę praktyczną...

  Pałac w Nacławiu

  Zachowany we wsi pałac przechodził typowe dla takich obiektów...

  Kościół w Kościernicy

  To jeden z najstarszych zachowanych kościołów na terenie gminy....

  Kaplica cmentarna w Kościernicy

  Nieco poza zabudowaniami wsi Kościernica, w powoli dziczejącym parku,...

  Kościół w Polanowie

  Polanów to – w porównaniu z innymi miastami regionu...

  Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej

  Działająca od kilku lat Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej powstała...