Staszów

  Kościół p.w. św. Bartłomieja z kaplicą Tęczyńskich

  Kościół p.w. św. Bartłomieja jest jednym z najstarszych zabytków Staszowa. Perłą staszowskiej świątyni jest kaplica Matki Bożej Różańcowej. Nieodzownie na myśl przywodzi ona Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu.

  Ratusz w Staszowie

  Ratusz jest wizytówką miasta. Powstał on w stylu klasycystycznym. Jest to jednopiętrowy budynek z podcieniami. Ratusz, nazywany również Kramnicami, usytuowany jest pośrodku rynku, wśród kamienic o układzie szachownicowym.

  Jeziora golejowskie

  Golejów nazywa się często Krainą Jezior lub Małymi Mazurami. W lasach golejowskich istnieje kilkadziesiąt jezior krasowych. Największy z nich to Duży Staw, nad którym istnieje infrastruktura turystyczna.

  Tradycja górników siarkowych w Staszowie

  Święto górnicze w Staszowie wiąże się z istnieniem na tych terenach jedynej czynnej na świecie kopalni siarki pozyskiwanej jako surowiec naturalny. Rokrocznie, 4 grudnia, w kościele św. Barbary mają miejsce uroczystość ku czci patronki – św. Barbary.

  Pielgrzymka do Sulisławic

  Czas powstania 1821 r. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Od...

  Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej i św. Augustyna w Kurozwękach

  Pierwszy kościołek był drewniany. Od 1470 r. trwała budowa obecnego kościoła murowanego. W 1487 r. rozpoczęto rozbudowę kościoła i klasztoru, który miał powstać przy kościele dla kanoników regularnych lateraneńskich reguły św. Augustyna, których sprowadził tu właściciel wsi – Piotr z Kurozwęk, kasztelan sandomierski i podskarbi koronnym.

  Legendy o Staszu Kmiotko

  Legendy o Staszu Kmiotko opisują mężnego założyciela miejscowości Staszów. Źródła historyczne potwierdzają istnienie Stasza Kmiotko, jako dobrodzieja kościoła p.w. św. Bartłomieja.

  Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką

  Czas powstania 2017 r. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Wydarzenie...

  Happening „Wspomnienie sierpniowych dni 1944”

  Czas powstania 2017 r. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu 1...

  Bieg do Serca Kołłątaja

  Czas powstania Pierwszy bieg odbył się w 2017 r. Opis cech...

  Hodowla bizonów amerykańskich w Kurozwękach

  Na łąkach za kurozwęckim pałacem znajduje się hodowla bizonów, obejmująca osobniki dorosłe i młode. Obecnie hodowla liczy 80 sztuk. Bizony przebywają w naturalnych warunkach, na terenie rozległych terenów zespołu pałacowo-parkowego w Kurozwękach.

  Zespół Pałacowy w Kurozwękach

  W XIV w. za sprawą Dobiesława z Kurozwęk zbudowano tu zamek, który następnie przebudowywano w stylu renesansowym, barokowym i klasycystycznym. (...)

  Legenda o Diabelskim Kamieniu w Kurozwękach

  Diabelskim Kamieniem Czort zamierzał zburzyć kościół w Kurozwękach, jednak gdy kur zapiał, rozproszyły się złe ciemności, a osadę uratowano.

  Browar Popiel w Kurozwękach

  Browar Popiel pozwala na zapoznanie się z lokalnymi tradycjami browarniczymi. Prezentowana wewnątrz aparatura do tworzenia piwa pozwala przyjrzeć się w jaki sposób powstają tutejsze specjały.

  Dzień Chleba – Smaki Naszych Dziadków, Miejsko – Gminne Święto Plonów w Staszowie

  Tradycyjnie obchody Dnia Chleba w Staszowie wiążą się z dawnym polskim zwyczajem dożynkowym. Podczas wydarzenia można spróbować lokalnych wypieków i wyróbów garmażeryjnych.