Rytwiany

  Kościół św. Andrzeja Apostoła w Strzegomiu

  Ta modrzewiowa świątynia to unikatowy zabytek architektury sakralnej. Jest to jeden z najstarszych drewnianych kościołów tej części Polski. Zbudowany został w konstrukcji zrębowej. To jedna ze świątyń Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

  Stary młyn i dom młynarza na Grobli

  W miejscowości Grobla znajduje się zespół młyna wodnego na rzece Czarnej. Znajduje się tu młyn murowany i dom młynarza. Obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

  Karp rytwiański

  Karp rytwiański został wpisany w 2010 r. na listę produktów tradycyjnych, a Gospodarstwo Rybackie Rytwiany, skąd jest pozyskiwany, zostało przyjęte do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie (...)

  Marsz szlakiem powstania styczniowego

  Czas powstania Pierwszy marsz miał miejsce w 2015 r. Opis cech...

  Legenda o rytwiańskim sezamie

  Czas powstania nieznany Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Legenda opisuje...

  Odpust w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

  Co roku, 15 sierpnia w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach ma miejsce odpust, który gromadzi okoliczną ludność i wielu przyjezdnych pielgrzymów. Głównym punktem jest Msza Św.

  Stara gorzelnia w Rytwianach

  Gorzelnia początkowo znajdowała się pod zarządem Krzysztofa Radziwiłła, a później jego brata Artura Radziwiłła, który na terenie pobliskiej cukrowni wybudował sobie pałac, by osiąść i prowadzić interesy na dziedzicznych ziemiach Radziwiłłów

  Pośmiertna figura woskowa Marianny Dziulanki

  Powstanie maski pośmiertnej Marianny Dziulanki wiąże się z legendą, która opowiada o miłości Stanisława Opalińskiego do żony. Magnat nie pozwalał na pogrzeb żony, aż do chwili kiedy zaproponowano mu wykonanie maski pośmiertnej żony.

  Cegielnia w Rytwianach

  Obecne zabudowania cegielni powstały w 1812 r. jako Zakład Ceglano-Kaflany. Obecne zabudowania cegielni powstały w 1812 r. jako Zakład Ceglano-Kaflany. Za czasów Macieja Radziwiłła zakład przeszedł modernizację, a zatrudnienie znalazło tu 100 osób. Dyrektorem w tym czasie był Stanisław Karpowicz. Oprócz cegieł, powstawały tu także wysokiej jakości dachówki tzw. „karpiówki”, dachówki felcowane oraz sączki melioracyjne.

  Pałac Radziwiłłów w Rytwianach

  Na terenie dzisiejszego zespołu pałacowego pierwotnie znajdowała się cukrownia. Swój obecny wygląd zawdzięcza on przebudowie, jaka dokonała się za sprawą Artura Radziwiłła (...)

  Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

  Pustelnia Złotego Lasu to dawny kompleks klasztorny ojców kamedułów, którzy tu modlili się, żyli i pracowali. Obecnie odrestaurowany obiekt służy pielgrzymom i turystom, którzy chcą odnaleźć spokój i poczuć ducha prawdziwej zakonnej pustelni.

  Miejsce kręcenia serialu „Czarne Chmury” (klasztor w Rytwianach)

  Klasztor w Rytwianach był miejscem, gdzie kręcono sceny do serialu "Czarne Chmury". Do dziś można podziwiać pomieszczenia, w których bohaterowie przeżywali swoje przygody.

  Budynek ochronki w Rytwianach

  Budeynek wskazuje na czasy świetności Rytwian, kiedy ich właścicielem był Mikołaj Radziwiłł.

  Ruiny zamku biskupiego w Rytwianach

  Zamek rytwiański przez wieki był własnością znamienitych rodów arystokratycznych. Obecnie ze średniowiecznego zamku pozostał jedynie jeden narożnik, który daje wyobrażenie o tym jak zamek mógł wyglądać w czasach swojej świetności.

  Dom i Biblioteka Sichowska w Sichowie Dużym

  Dom i biblioteka sichowska nawiązuje do tradycji okresu międzywojennego, ponieważ w tych latach z inicjatywy Krzysztofa Radziwiłła zgromadzono tu bogaty księgozbiór (...)