Koziegłowy

  Gotycki zamek w Koziegłowach    

  Czas powstania XIV w.          Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu...

  Szlaki rowerowe w Gminie Koziegłowy   

  Opis Gminnego Cudu Regionu Przez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków...

  Rynek w Koziegłowach

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Rynek przez większość...

  Pałac w Pińczycach   

  Czas powstania XVIII w.      Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Zabytkowy...

  Pałac Biskupów Krakowskich w Koziegłowach           

  Czas powstania XVII-XVIII w. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Pierwotnie...

  Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Pińczycach 

  Czas powstania XVIII w.       Opis Gminnego Cudu Regionu Pińczyce to nieduża wieś....

  Gotycki Kościół św. Marii Magdaleny i Bożego Ciała w Koziegłowach    

  Czas powstania 1470 r.      Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu Kościół...

  Kościół Św. Barbary w Koziegłowach     

  Czas powstania XVII w.           Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu...

  Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach  

  Czas powstania 1903-1908        Opis Gminnego Cudu Regionu Koziegłówki to miejscowość założona...

  Największy kapelusz na świecie   

  Czas powstania 2006 r.     Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu W...

  Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”     

  Czas powstania Festiwal odbywa się od 2015 r.   Opis cech fizycznych...

  Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Cynkowie    

  Czas powstania 1631 r.      Opis Cudu Regionu Kościół p. w. św. Wawrzyńca...

  Atrakcje przyrodnicze Gminy Koziegłów –  Rezerwat Przyrody „Cisy w Hucie Starej”  i Dęby w Postępie 

  Czas powstania Rezerwat Przyrody "Cisy w Hucie Starej" utworzony został...

  Ppor. rez. Antoni Sularz i Dąb Pamięci   

  Lata życia 1901-1940 Opis Gminnego Cudu Regionu Antoni Sularz urodził się 23...

  Dynis Aleksander –  starosta, sługa biskupa krakowskiego   

  Lata życia XVII w. Opis Gminnego Cudu Regionuhttp://Źródło: http://historia.kozieglowy.org/ Z historią Koziegłów...