Suwałki

  Suwałki Blues Festival

  Czas powstania Suwałki Blues Festival organizowany jest od 2008 roku. Opis...

  Kuchnia Tatarska u Alika

  Czas powstania Restauracja "Kuchnia Tatarska u Alika" działa od 2013...

  Alfred Lityński

  Czas życia Alfred Lityński żył w latach 1880-1945. Opis cech...

  Wigierski Park Narodowy

  Czas powstania Wigierski Park Narodowy powstał w 1989 roku. Opis cech...

  Jezioro Wigry

  Czas powstania Jezioro Wigry uformowało się podczas ostatniego zlodowacenia. Opis...

  Szlak kajakowy Czarnej Hańczy

  Czas powstania Turystyka kajakowa na rzece Czarna Hańcza była popularna...

  Jaćwieski Festyn Archeologiczny

  Czas powstania Jaćwieski Festyn Archeologiczny organizowany jest od roku 1999. Opis...

  Pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach

  Czas powstania Pierwsze wzmianki o przybyciu kamedułów do Wigier w...

  Aleksandra Piłsudska

  Czas życia Aleksandra Piłsudska żyła w latach 1882-1963. Opis cech fizycznych...

  Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

  Czas powstania Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach działa od...

  Teofil Noniewicz

  Czas życia Teofil Noniewicz żył w latach 1851-1928. Opis cech fizycznych...

  Resursa Obywatelska

  Czas powstania Resursa obywatelska budowana była w latach 1912-1913. Opis cech...

  Andrzej Wajda

  Czas życia Andrzej Wajda żył w latach 1926-2016. Opis cech Gminnego...

  Maria Konopnicka

  Czas życia Maria Stanisława Konopnicka żyła w latach 1842-1910. Opis cech...

  Alfred Wierusz-Kowalski

  Czas życia Alfred Wierusz-Kowalski żył w latach 1849-1915. Opis cech Gminnego...